Liceum eksternistycznie

Kurs Liceum eksternistycznie (indywidualny tok nauki) dedykowany dla osób, które chcą uzyskać bardzo szybko wykształcenie średnie i uczęszczały wcześniej do szkoły średniej. Nauka odbywa się według indywidualnego harmonogramu nauki wg 4 letniej podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego. Nauka w kursie nie jest nauką w formie szkolnej. Osoba ucząca się otrzymuje status kursanta, nie otrzymuje statusu ucznia/słuchacza.

 • Kształcenie odbywa się przez Internet, w systemie pozaszkolnym, z wykorzystaniem dostępnych urządzeń: komputerów, laptopów.
 • Uczestnicy kursu otrzymują od razu cały materiał w formie przyjaznych prezentacji, tekstów, filmów i quizów.
 • Nauka odbywa się na platformie e-learningowej w formie samokształcenia według własnego harmonogramu nauki.
 • Uczestnicy kursu mogą korzystać z grupowych konsultacji "online czat" z nauczycielami, które są wsparciem w przerabianym materiale
 • Kursanci przystępują do egzaminów eksternistycznych organizowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne z 11 przedmiotów: język polski, język obcy, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka.
 • Egzaminy eksternistyczne odbywają się w miejscach wskazanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, które znajdują się w następujących miastach: (Gdańsk, Warszawa, Łomża, Poznań, Łódź, Jaworzno, Kraków, Wrocław).
 • Dla osób chcących przystąpić do matury w 2024 roku, przeznaczony jest pakiet kursów Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2024.

Aby uzyskać świadectwo ukończenia liceum musisz przejść poniższe etapy (1-4):

Liceum eksternistycznie Dyplomus

Dla osób chcących w kolejnym etapie przygotowywać się do podejścia do matury, dostępny jest pakiet kursów Liceum eksternistycznie + Matura ekspres. Kurs Matura ekspres jest opcją dodatkowego wsparcia w przygotowaniu do matury z przedmiotów obowiązkowych (j. polski, matematyka, język obcy: j. angielski lub j. niemiecki lub j. rosyjski) na poziomie podstawowym. Kurs zawiera dodatkowo możliwość udziału w  konsultacjach grupowych online, na platformie e-learningowej z nauczycielami.

Jeżeli jesteś osobą, która:

 • uczęszczała wcześniej do szkoły średniej,
 • posiada bardzo dobrą organizację własnego czasu,
 • jest w stanie bardzo szybko opanować cały niezbędny materiał,
 • jest nastawiona na szybki sukces,

to ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Zrób Liceum eksternistycznie.

Zapisz się już dziś