Informacje Liceum eksternistyczne

Liceum eksternistycznie  to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego skierowany do osób, które chcę uczyć się w trybie indywidualnym (kurs liceum eksternistycznie) i uczęszczały wcześniej do szkoły średniej.

 • Uczestnik kursu otrzymuje od razu cały materiał do opanowania i sam decyduje, kiedy i jakich przedmiotów chce się uczyć. Nauka odbywa się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, tj. za pośrednictwem Internetu i z wykorzystaniem dostępnych urządzeń: komputerów, laptopów.
 • Na platformie szkoleniowej przez około rok udostępniamy materiał z zakresu liceum ogólnokształcącego, podzielony na poszczególne przedmioty w formie prezentacji, ćwiczeń, filmów i testów sprawdzających. Zamieszczone materiały są tak skonstruowane, aby były przyjazne i dostosowane dla osób w różnym wieku. Samodzielna nauka poszczególnych przedmiotów odbywa się pod nadzorem nauczyciela przedmiotu.
 • Nauka w kursie nie jest nauką w formie szkolnej. Osoba ucząca się otrzymuje status kursanta, nie otrzymuje statusu ucznia/słuchacza (wymiar godzin kursu - poniżej 30 godzin).
 • Kursanci uczą się następujących przedmiotów:
  - język polski,
  - język obcy (angielski, niemiecki lub rosyjski).
  - geografia,
  - historia,
  - wiedza o społeczeństwie,
  - podstawy przedsiębiorczości.
  - matematyka,
  - fizyka,
  - chemia,
  - biologia,
  - informatyka

Egzaminy.

 • Po przerobieniu materiału z określonych przedmiotów przystępujemy do zewnętrznego, pisemnego egzaminu eksternistycznego. Na egzamin stawiamy się osobiście w wybranej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Egzaminy eksternistyczne organizowane są przez Okręgową komisję Egzaminacyjną i odbywają się:
  - w sesji jesiennej w pierwsze trzy weekendy października oraz w sesji zimowej w pierwsze trzy weekendy lutego.
 • Uczestnik kursu zapisuje się na egzaminy eksternistyczne do OKE samodzielnie na dowolny najbliższy termin, dogodny dla niego.
 • Czas trwania egzaminu pisemnego z danych przedmiotów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wynosi od 120 do 150 minut. Maksymalnie dany przedmiot można zaliczyć na 40 punktów – co jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny celującej, a minimalna ilość punktów, która pozwala zdać na egzaminie dany przedmiot to tylko 12 punktów (ocena dopuszczająca).
 • Po pozytywnym zdaniu egzaminów, na min. 30% z każdego przedmiotu, osoba zdająca otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wydane przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Najczęściej zadawane pytania FAQ

Zapisz się już dziś.