O nas

Ośrodek Kształcenia DYPLOMUS powstał w 2015 roku, z myślą o osobach dorosłych, które chcą kontynuować edukację w trakcie aktywnego życia zawodowego. Wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania z uwzględnieniem technologii kształcenia na odległość, daje możliwość nauki w czasie i miejscu dogodnym dla każdego. Poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi motywacji i odwołując się do teorii neurodydaktyki, stwarzamy warunki do osiągnięcia założonego celu, czyli uzyskania wykształcenia średniego poprzez ukończenie liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Egzaminy eksternistyczne przeprowadzane są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) art 10 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (DzU 2019, poz. 1717) z późn. zm.

Kursy wspomagające przygotowanie do egzaminów eksternistycznych są prowadzone w formie pozaszkolnej określonej w art. 117 Prawo oświatowe oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Ośrodek Kształcenia Dyplomus jest wpisany do Rejestru Szkół i Placówek pod numerem RSPO 266380 jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego.

Współpracujemy z wybitnymi pedagogami, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w nauczaniu w liceach ogólnokształcących, technikach i uczelniach wyższych.

Nasi nauczyciele i autorzy kursów:

dr Agnieszka Kopacz - język polski, nauczyciel języka polskiego w szkole średniej i podstawowej.

dr Magdalena Lampart-Kałużniacka - biologia, nauczyciel w szkole średniej, nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Biologii Środowiskowej Politechniki.

dr inż. Tadeusz Bieszczad - chemia, nauczyciel chemii w szkole średniej. Autor artykułów popularno-naukowych z chemii, redaktor w wydawnictwach edukacyjnych, korepetytor, od prawie 30 lat związany z edukacją.

mgr Lucyna Rudnicka - język angielski, nauczyciel z ponad 10 letnim doświadczeniem w nauczaniu języka na różnych poziomach. Specjalizuje się w nauczaniu osób dorosłych.

mgr Roma Doering - język niemiecki, nauczyciel w szkole średniej.

mgr Renata Matukiewicz - nauczyciel języka rosyjskiego

mgr inż. Mariusz Rosejno - informatyka, nauczyciel informatyki. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.

mgr Lidia Leszczyńska - historia i wiedza o społeczeństwie, od 10 lat nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej i podstawowej.

mgr Magdalena Jańczyk - fizyka, matematyka nauczyciel dyplomowany. Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu fizyki i podstaw przedsiębiorczości.

mgr Paulina Mazurek - geografia, nauczyciel geografii oraz przyrody,