O nas

Ośrodek Kształcenia DYPLOMUS powstał z myślą o osobach dorosłych, które chcą kontynuować edukację w trakcie aktywnego życia zawodowego. Wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania z uwzględnieniem technologii kształcenia na odległość, daje możliwość nauki w czasie i miejscu dogodnym dla każdego. Poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi motywacji i odwołując się do teorii neurodydaktyki, stwarzamy warunki do osiągnięcia założonego celu, czyli uzyskania wykształcenia średniego poprzez ukończenie liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Egzaminy eksternistyczne przeprowadzane są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) art 10 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (DzU 2012, poz. 188) z późn. zm.

Kursy wspomagające przygotowanie do egzaminów eksternistycznych są prowadzone w formie pozaszkolnej określonej par. 3 pkt 5, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz.1632).

Ośrodek Kształcenia Dyplomus jest wpisany do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska pod nr 129/18, jako placówka kształcenia ustawicznego oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Gdańsku pod numerem ewidencyjnym 2.22/00190/2017.

Współpracujemy z wybitnymi pedagogami, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w nauczaniu w liceach ogólnokształcących, technikach i uczelniach wyższych.

Nasi nauczyciele i autorzy kursów:

 mgr Alicja Jabłońska - nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny z języka polskiego. Prywatnie miłośniczka literatury słowiańskiej i podróży.

mgr Dorota Piekarska - nauczyciel mianowany, egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki oraz e-egzaminator.

mgr Lucyna Rudnicka - nauczyciel języka angielskiego z 10 letnim doświadczeniem w nauczaniu języka na różnych poziomach. Specjalizuje się w nauczaniu osób dorosłych.

mgr inż. Mariusz Rosejno - nauczyciel informatyki. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacjew zawodzie technik informatyk.

mgr Lidia Leszczyńska - od 10 lat nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej i podstawowej.

mgr Magdalena Jańczyk - nauczyciel dyplomowany. Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu fizyki i podstaw przedsiębiorczości.

mgr Magdalena Toczyńska - nauczyciel języka polskiego, doktorantka na UG, współautorka e-learningowego kursu maturalnego z języka polskiego.

dr inż. Tadeusz Bieszczad - od prawie 30 lat związany z edukacją. Autor artykułów popularno-naukowych z chemii, redaktor w wydawnictwach edukacyjnych, korepetytor.

dr Anna Wojciechowska - nauczyciel akademicki, współautorka e-learningowego kursu maturalnego z matematyki.

dr Magdalena Lampart-Kałużniacka - nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Biologii Środowiskowej Politechniki.