Liceum przez Internet

Zrób Liceum przez Internet

To jest możliwe nie wychodząc z domu, nawet w 1 rok* na kursie " Liceum w 1 rok ".

  • Kurs " Liceum w 1 rok " lub " Liceum eksternistycznie " umożliwia przygotowanie do egzaminów eksternistycznych i ukończenie liceum ogólnokształcącego bez konieczności uczęszczania do szkoły i uzyskiwania wymaganej frekwencji. Nauka na kursach wspomagających przygotowanie do egzaminów eksternistycznych nie jest nauką w formie szkolnej.
  • Ucząc się z nami, przygotowujesz się do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego. Egzaminy odbywają się w formie pisemnej w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych w następujących miastach: Gdańsk, Warszawa, Łódź, Poznań, Łomża, Jaworzno, Kraków, Wrocław oraz w dodatkowych miastach: Szczecinie, Gorzowie, Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie i Kielcach.
  • Nauczyciele i eksperci z Ośrodka Kształcenia DYPLOMUS, przygotowali kursy " Liceum w 1 rok " i " Liceum eksternistycznie ", wykorzystujące nowoczesne metody nauki przez Internet.

* przy założeniu rozpoczęcia nauki 12 m-cy przed terminem egzaminu ogłoszonego przez OKE

Wzór świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, jaki otrzymasz po zaliczeniu 11 przedmiotów na egzaminach eksternistycznych.

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wydaje Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Liceum przez Internet - zapisy i cennik