Najczęściej zadawane pytania FAQ - Liceum eksternistycznie

 Tak, otrzymasz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wydane przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, na druku przewidzianym dla osób kończących liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Wzór świadectwa obowiązujący od roku szkolnego 2016/2017.

 
Nauka przez Internet daje możliwość nauki w dowolnym czasie i miejscu, bez konieczności fizycznej obecności w szkole. Umożliwia zaplanowanie nauki nawet dla osób bardzo zajętych zawodowo i jest dla nich doskonałą alternatywą.

 
Do korzystania z platformy edukacyjnej potrzebne będą tylko komputer lub laptop z dostępem do Internetu, umożliwiającym komunikację ze Strefą Nauki Dyplomus.

 
Egzaminy będziesz zdawać w wybranej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w miejscu wyznaczonym przez OKE, razem z innymi zadeklarowanymi zdającymi.

Wykaz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
http://www.oke.gda.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
http://www.oke.jaworzno.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
http://www.oke.lomza.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
http://www.komisja.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
http://www.oke.poznan.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
http://www.oke.waw.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
http://www.oke.wroc.pl/

Dodatkowo egzaminy mogą się odbyć, (pod warunkiem zgłoszenia minimalnej liczby kandydatów) w: Lublinie, Rzeszowie, Kielcach, Szczecinie, Gorzowie, Bydgoszczy.

 Jest  możliwość ponownego podejścia do niezdanych egzaminów eksternistycznych w kolejnej/kolejnych sesjach egzaminacyjnych.

Możliwość uzupełniania  egzaminów eksternistycznych ze wszystkich 11 przedmiotów jest do 3 lat. Przez ten okres są ważne wszystkie zaliczone już egzaminy, a podchodzi się tylko do tych, których się jeszcze nie zdawało lub do których podchodzi się w ramach poprawy.

Po zakończeniu okresu kursu, istnieje możliwość odpłatanego przedłużenia nauki.

 
Do matury możesz przystąpić po zdaniu egzaminów ze wszystkich przedmiotów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych tj. z: języka polskiego, języka obcego nowożytnego (język angielski), historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, fizyki i astronomii, chemii, biologii, geografii, podstaw przedsiębiorczości, informatyki. Aby przygotować się do matury wiedzę możesz uzupełnić korzystając z naszych kursów maturalnych .

 
Nie, nauka na kursach wspmagających przygotowanie do egzaminów eksternistycznych, nie realizuje obowiązku szkolnego i nauki i nie stanowi też podstawy do zwolnienia z ubezpieczeń wg art.6 ust. 4 Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych. Kursy są prowadzone w formie pozaszkolnej określonej par. 3 pkt 5, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz.1632).