Kursy Maturalne

Jeżeli potrzebna jest Ci szybka powtórka do matury, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie.

Kursy maturalne dedykowane są dla osób posiadających wykształcenie średnie i przygotowujących się do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (nowa podstawa programowa) lub w Formule 2015 - EM15 (stara podstawa programowa).

Kurs Matura po latach 2025 + konsultacje (kurs dotyczy nowej podstawy programowej: Formuła 2023)

Kurs zawiera zestaw 200 wybranych zagadnień maturalnych udostępnionych na platformie e-learningowej w postaci ponad 1000 przyjaznych materiałów w formie: prezentacji, skryptów, ćwiczeń, linków do ciekawych stron i testów sprawdzających. W skład kursu wchodzą następujące przedmioty na poziomie podstawowym (wg nowej podstawy programowej, Formuła 2023): język polski, matematyka, język obcy (jeden do wyboru: angielski lub niemiecki lub rosyjski).

Kurs zawiera dodatkowo możliwość udziału w 30 konsultacjach grupowych online, na platformie e-learningowej z nauczycielami prowadzącymi przedmioty maturalne:

- język polski - 10 konsultacji,

- język angielski lub j. niemiecki lub j. rosyjski- 10 konsultacji,

- matematyka - 10 konsultacji.

Konsultacje maturalne będą się odbywały w okresie luty - kwiecień 2025 rok – edycja kursu Matura po latach 2025 + konsultacje.

W przypadku osób, które ukończyły szkołę średnią w systemie szkolnym, formułę matury, która obowiązuje daną osobę na maturze, należy potwierdzić w sekretariacie ukończonej szkoły średniej lub w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jeśli: szkoła już nie istnieje lub uzyskało/uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum.

Kurs Matura po latach 2025 e-learning (kurs dotyczy starej podstawy programowej: Formuła 2015 - EM15)

Kurs zawiera zestaw 200 wybranych zagadnień maturalnych udostępnionych na platformie e-learningowej w postaci ponad 1000 przyjaznych materiałów w formie: prezentacji, skryptów, ćwiczeń, linków do ciekawych stron i testów sprawdzających. W skład kursu wchodzą następujące przedmioty na poziomie podstawowym (wg starej podstawy programowej, Formuła 2015 - EM15) : język polski, matematyka, język obcy (jeden do wyboru: angielski lub niemiecki lub rosyjski).

W przypadku osób, które ukończyły szkołę średnią w systemie szkolnym, formułę matury, która obowiązuje daną osobę na maturze, należy potwierdzić w sekretariacie ukończonej szkoły średniej lub w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jeśli: szkoła już nie istnieje lub uzyskało/uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum.

Więcej informacji na temat egzaminu maturalnego w starej Formule 2015 znajdziesz na stronie: cke.gov.pl

 

Kurs maturalny Formuła egzaminu czas trwania kursu

opłata

za kurs

Zapisy
MATURA po latach 2025 e-learning+konsultacje
3 przedmioty (polski, matematyka, j. obcy)

Formuła 2023**

(nowa podstawa)

listopad 2024 - maj 2025

997zł*

Zapisz się

MATURA po latach  2025 e-learning Formuła 2015 (EM15)** stara podstawa listopad 2024 - maj 2025

897zł*

Zapisz się

 

*  opłata zawiera opłatę wpisową w wysokości 99zł

** W 2025 roku egzamin maturalny będzie organizowany z nowej podstawy programowej wg Formuły 2023 oraz ze starej podstawy programowej wg Formuły 2015 - EM15. Każda osoba zobowiązana jest samodzielnie uzyskać informację o formule matury, która będzie obowiązywać ją na maturze w 2025 r. Po informacje w zakresie obowiązującej formuły matury należy zgłosić się do sekretariatu ukończonej szkoły średniej lub do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jeśli: szkoła już nie istnieje lub uzyskało/uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum. Więcej informacji na temat egzaminów maturalnych znajdziesz na stronie cke.gov.pl

 

Maturalne arkusze egzaminacyjne

Multimedialne rozwiązania archiwalnych zadań maturalnych:

Matematyka

Język angielski

Język polski