Kursy Maturalne

Jeżeli potrzebna jest Ci szybka powtórka do matury, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie.

Kursy maturalne dedykowane są dla osób posiadających wyksztłcenie średnie i przygotowujących się do egzaminu maturalnego na pozomie podstawowym.

Kurs Matura Ekspres e-learning

Kurs zawiera zestaw 200 wybranych zgadnień maturalnych udostępnionych na platformie e-learningowej w postaci ponad 1000 przyjaznych materiałów w formie: prezentacji, skryptów, ćwiczeń, linków do ciekawych stron i testów sprawdzających. W skład kursu wchodzą następujące przedmioty na poziomie podstawowym wg nowej formuły: język polski, język angielski, matematyka. Łączny wymiar godzin kursu to 202 godziny: język polski - 80 godz., matematyka -80 godz., język angielski -42 godz lub język niemiecki - 24 godz.

Kurs Matura po latach (e-learning + konsultacje)

Kurs zawiera zestaw 200 wybranych zgadnień maturalnych udostępnionych na platformie e-learningowej w postaci ponad 1000 przyjaznych materiałów w formie: prezentacji, skryptów, ćwiczeń, linków do ciekawych stron i testów sprawdzających. W skład kursu wchodzą następujące przedmioty na poziomie podstawowym wg nowej formuły: język polski, język angielski, matematyka. Łączny wymiar godzin kursu to 202 godziny: język polski - 80 godz., matematyka -80 godz., język angielski -42 godz. lub język niemiecki - 24 godz.

Kurs zawiera dodatkowo 30 konsultacji w formie czat na platformie e-learningowej z nauczycielami prowadzącymi przedmioty maturalne:
- język polski - 10 konsultacji po 45 minut,
- język angielski lub niemiecki- 10 konsultacji po 45 minut,
- matematyka - 10 konsultacji po 45 minut.

Konsultacje będą się odbywały w okresie luty-kwiecień 2020 rok - edycja Matura po latach 2020.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia tylko z wybranych przemiotów, to możesz również zakupić każdy przedmiot osobno (bez konsultacji).

Kurs maturalny cena promocyjna cena regularna Zapisy
397 zł* 447 zł Zapisz się i kup
MATURA po latach  2020 e-learning+konsultacje
3 przedmioty (polski, matematyka, j. obcy)
397 zł* 894 zł Zapisz się i kup
Pojedyncze przedmioty (bez konsultacji):      
- 149 zł Zapisz się
- 149 zł Zapisz się
- 149 zł Zapisz się
Język niemiecki - matura e-learning   149 zł Zapisz się
Matematyka - 100 zadań maturalnych 49 zł 59 zł Zapisz się
Język angielski -  3 arkusze maturalne 49 zł 59 zł Zapisz się

* cena zawiera opłatę wpisową w wysokości 99 zł

Zapisy trwają.

Maturalne arkusze egzaminacyjne

Multimedialne rozwiązania zadań maturalnych (nowa matura):

Matematyka

Język angielski

Język polski