Kursy Maturalne

Jeżeli potrzebna jest Ci szybka powtórka do matury, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie.

Kursy maturalne dedykowane są dla osób posiadających wykształcenie średnie i przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w formule egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 roku w tzw. Formule 2022* lub Formule EM15**.

Kurs Matura Ekspres e-learning

Kurs zawiera zestaw 200 wybranych zagadnień maturalnych udostępnionych na platformie e-learningowej w postaci ponad 1000 przyjaznych materiałów w formie: prezentacji, skryptów, ćwiczeń, linków do ciekawych stron i testów sprawdzających. W skład kursu wchodzą następujące przedmioty na poziomie podstawowym w Formule 2022* i Formule EM15**: język polski, język angielski, matematyka. Łączny wymiar godzin kursu to 202 godziny: język polski - 80 godz., matematyka -80 godz., język angielski -42 godz lub język niemiecki - 24 godz.

Kurs Matura po latach (e-learning + konsultacje)

Kurs zawiera zestaw 200 wybranych zagadnień maturalnych udostępnionych na platformie e-learningowej w postaci ponad 1000 przyjaznych materiałów w formie: prezentacji, skryptów, ćwiczeń, linków do ciekawych stron i testów sprawdzających. W skład kursu wchodzą następujące przedmioty na poziomie podstawowym w w Formule 2022* i Formule EM15**: język polski, matematyka, język obcy (jeden do wyboru: angielski lub niemiecki lub rosyjski). Łączny wymiar godzin kursu to 202 godziny: język polski - 80 godz., matematyka -80 godz., język angielski -42 godz. lub język niemiecki - 24 godz język rosyjski - 24 godz.

Kurs zawiera dodatkowo 30 konsultacji grupowych online, na platformie e-learningowej z nauczycielami prowadzącymi przedmioty maturalne:
- język polski - 10 konsultacji,
- język angielski lub niemiecki- 10 konsultacji,
- matematyka - 10 konsultacji.

Konsultacje będą się odbywały w okresie luty-kwiecień 2023 rok - edycja Matura po latach 2023.

Kurs maturalny Formuła egzaminu czas trwania kursu

cena promocyjna

do 30.04.2022

cena regularna Zapisy
MATURA po latach  2023 e-learning+konsultacje
3 przedmioty (polski, matematyka, j. obcy)
Formuła EM15** październik 2022 - kwiecień 2023 797 zł 894 zł

Zapisz się

- Formuła 2023 nie organizujemy kursu - - nie prowadzimy zapisów
MATURA po latach  2022 e-learning+konsultacje
3 przedmioty (polski, matematyka, j. obcy)
Formuła 2022* zapisy zakończone 797 zł 894 zł zapisy zakończone

* Egzamin w "Formule 2022" - opis egzaminu na stronach CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

** W 2023 roku egzamin maturalny wg. formuły obowiązującej od 2015 roku "EM15" będą zdawały następujące grupy osób:

- osoby, które ukończyły LO na podstawie egzaminów eksternistycznych,

- absolwenci 3 letniego LO (z lat 2005-2022),

- absolwenci 4 letniego technikum (z lat 2006-2023),

- absolwenci 5 letniego technikum,

- absolwenci branżowej szkoły II stopnia (po gimnazjum + BS I),

- absolwenci branżowej szkoły II stopnia (po 8-letniej SP + BS I)

Pozostałe grupy osób zdają egzamin maturalny w 2023 roku wg. "formuły 2023". Nie organizujemy w roku 2023 kursu maturalnego wg. nowej "formuły 2023".

 

Maturalne arkusze egzaminacyjne

Multimedialne rozwiązania archiwalnych zadań maturalnych:

Matematyka

Język angielski

Język polski