Kursy Maturalne

Jeżeli potrzebna jest Ci szybka powtórka do matury, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie.

Kursy maturalne dedykowane są dla osób posiadających wykształcenie średnie i przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w tzw. nowej formule*.

Kurs Matura Ekspres e-learning

Kurs zawiera zestaw 200 wybranych zagadnień maturalnych udostępnionych na platformie e-learningowej w postaci ponad 1000 przyjaznych materiałów w formie: prezentacji, skryptów, ćwiczeń, linków do ciekawych stron i testów sprawdzających. W skład kursu wchodzą następujące przedmioty na poziomie podstawowym w "Formule 2022": język polski, język angielski, matematyka. Łączny wymiar godzin kursu to 202 godziny: język polski - 80 godz., matematyka -80 godz., język angielski -42 godz lub język niemiecki - 24 godz.

Kurs Matura po latach (e-learning + konsultacje)

Kurs zawiera zestaw 200 wybranych zagadnień maturalnych udostępnionych na platformie e-learningowej w postaci ponad 1000 przyjaznych materiałów w formie: prezentacji, skryptów, ćwiczeń, linków do ciekawych stron i testów sprawdzających. W skład kursu wchodzą następujące przedmioty na poziomie podstawowym w "Formule 2022"*: język polski, język angielski, matematyka. Łączny wymiar godzin kursu to 202 godziny: język polski - 80 godz., matematyka -80 godz., język angielski -42 godz. lub język niemiecki - 24 godz.

Kurs zawiera dodatkowo 30 konsultacji w formie czat na platformie e-learningowej z nauczycielami prowadzącymi przedmioty maturalne:
- język polski - 10 konsultacji po 45 minut,
- język angielski lub niemiecki- 10 konsultacji po 45 minut,
- matematyka - 10 konsultacji po 45 minut.

Konsultacje będą się odbywały w okresie luty-kwiecień 2022 rok - edycja Matura po latach 2022.

* Egzamin w "Formule 2022" - opis egzaminu na stronach CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

Kurs maturalny czas trwania kursu cena promocyjna cena regularna Zapisy
MATURA po latach  2022 e-learning+konsultacje
3 przedmioty (polski, matematyka, j. obcy)
zapisy zakończone* 797 zł 894 zł Zapisz się
MATURA Ekspres e-learning 2022
3 przedmioty (polski, matematyka, j. obcy)
zapisy zakończone 397 zł 447 zł Zapisz się

* osoby, które złożyły do OKE, w wymaganym terminie deklaracje maturalne mogą zapisać się na kurs ( w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny)

 

Maturalne arkusze egzaminacyjne

Multimedialne rozwiązania archiwalnych zadań maturalnych:

Matematyka

Język angielski

Język polski