matura eksternistycznie

Liceum w 1 rok czy Liceum eksternistycznie?

Który kurs mam wybrać? Liceum w 1 rok czy Liceum w 2 lata czy Liceum eksternistycznie?

Powyższe pytanie  zadaje sobie wielu z Was przed rozpoczęciem nauki przez Internet. Poniżej przybliżamy specyfikę kursów (Liceum w 1 rok, Liceum w 2 lata i Liceum eksternistycznie) oraz postaramy się pomóc w wyborze odpowiedniego kursu dla każdego.

Opinie

Jestem zadowolona z udziału w kursie Liceum w 1 rok. Najbardziej pomocne w nauce były filmiki jak rozwiązywać zadania i konsultacje z nauczycielami. heart

Edyta 38 lat, przesłano 25.04.2024, 8:20

Zamieszczone materiały uważam za bardzo pomocne, były zwięzłe i na temat.

Karol 30 lat, przesłano 31.03.2024,13:06

Jak się uczyć przez Internet? - 9 porad dla e-ucznia.

   Rozpoczynając naukę na platformie e-learningowej musisz pamiętać o podstawowych zasadach, ktore pomogą Ci w nauce na kursach przez Internet. Poniżej przedstawiamy 9 porad dla e-ucznia. Zapoznaj się znimi i postaraj się wdrożyć podczas nauki na naszych kursch Liceum w 1 rok, Liceum eksternistycznie, kursach językowych, zawodowych czy przygotowujących do matury.

Matematyka

Maturalne arkusze egzaminacyjne

Arkusze egzaminacyjne (nowa matura):

Egzamin maturalny z matematyki 2016 - poziom podstawowy NOWY

Egzamin maturalny z matematyki 2015 - poziom podstawowy

Egzamin próbny maturalny z matematyki grudzień 2014 - poziom podstawowy

Przykładowy nowy egzamin maturalny z matematyki - poziom podstawowy

Źródło: OKE

Rozwiązania zadań z arkuszy maturalnych:

Egzamin maturalny z matematyki 2015 - poziom podstawowy - rozwiązanie zadania 1

Egzamin maturalny z matematyki 2015 - poziom podstawowy - rozwiązanie zadania 2

Egzamin maturalny z matematyki 2015 - poziom podstawowy - rozwiązanie zadania 3

Egzamin maturalny z matematyki 2016 - poziom podstawowy - rozwiązanie zadania 26

 

 

 

Informacje Liceum eksternistyczne

Liceum eksternistycznie  to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego skierowany do osób, które chcę uczyć się w trybie indywidualnym (kurs liceum eksternistycznie) i uczęszczały wcześniej do szkoły średniej.

 • Uczestnik kursu otrzymuje od razu cały materiał do opanowania i sam decyduje, kiedy i jakich przedmiotów chce się uczyć. Nauka odbywa się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, tj. za pośrednictwem Internetu i z wykorzystaniem dostępnych urządzeń: komputerów, laptopów.
 • Na platformie szkoleniowej przez około rok udostępniamy materiał z zakresu liceum ogólnokształcącego, podzielony na poszczególne przedmioty w formie prezentacji, ćwiczeń, filmów i testów sprawdzających. Zamieszczone materiały są tak skonstruowane, aby były przyjazne i dostosowane dla osób w różnym wieku. Samodzielna nauka poszczególnych przedmiotów odbywa się pod nadzorem nauczyciela przedmiotu.
 • Nauka w kursie nie jest nauką w formie szkolnej. Osoba ucząca się otrzymuje status kursanta, nie otrzymuje statusu ucznia/słuchacza (wymiar godzin kursu - poniżej 30 godzin).
 • Kursanci uczą się następujących przedmiotów:
  - język polski,
  - język obcy (angielski, niemiecki lub rosyjski).
  - geografia,
  - historia,
  - wiedza o społeczeństwie,
  - podstawy przedsiębiorczości.
  - matematyka,
  - fizyka,
  - chemia,
  - biologia,
  - informatyka

Egzaminy.

 • Po przerobieniu materiału z określonych przedmiotów przystępujemy do zewnętrznego, pisemnego egzaminu eksternistycznego. Na egzamin stawiamy się osobiście w wybranej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Egzaminy eksternistyczne organizowane są przez Okręgową komisję Egzaminacyjną i odbywają się:
  - w sesji jesiennej w pierwsze trzy weekendy października oraz w sesji zimowej w pierwsze trzy weekendy lutego.
 • Uczestnik kursu zapisuje się na egzaminy eksternistyczne do OKE samodzielnie na dowolny najbliższy termin, dogodny dla niego.
 • Czas trwania egzaminu pisemnego z danych przedmiotów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wynosi od 120 do 150 minut. Maksymalnie dany przedmiot można zaliczyć na 40 punktów – co jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny celującej, a minimalna ilość punktów, która pozwala zdać na egzaminie dany przedmiot to tylko 12 punktów (ocena dopuszczająca).
 • Po pozytywnym zdaniu egzaminów, na min. 30% z każdego przedmiotu, osoba zdająca otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wydane przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Najczęściej zadawane pytania FAQ

Zapisz się już dziś.

Informacje

Liceum w 1 rok to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego, nazywany często liceum eksternistyczne.

 • Nauka odbywa się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, tj. za pośrednictwem Internetu i z wykorzystaniem urządzeń z dostępem do Internetu: komputerów, laptopów, notebooków. Dzięki temu każdy może uczyć się w miejscu dla niego dogodnym, np. w domu, w pracy, w autobusie lub w pociągu, bez konieczności tracenia czasu na dojazd do szkoły. Ten cenny czas można przeznaczyć właśnie na dodatkową naukę.
 • Na platformie edukacyjnej udostępniamy materiał z zakresu liceum ogólnokształcącego, podzielony na poszczególne przedmioty w formie prezentacji, ćwiczeń, filmów i testów sprawdzających. Zamieszczone materiały są tak skonstruowane, aby były przyjazne i dostosowane dla osób w różnym wieku (od 18 aż do 60+). Samodzielna nauka poszczególnych przedmiotów odbywa się pod nadzorem nauczyciela przedmiotu posiadającego doświadczenie w nauczaniu danego przedmiotu na poziomie liceum ogólnokształcącego.
 • Nauka składa się z 2 semestrów i uczestnicy kursu uczą się następujących przedmiotów:

- język polski,
- język angielski lub niemiecki
- geografia,
- historia,
- wiedza o społeczeństwie,
- podstawy przedsiębiorczości.
- matematyka,
- fizyka,
- chemia,
- biologia,
- informatyka

Egzaminy.

 • Po przerobieniu materiału z określonych przedmiotów przystępujemy, w dwóch sesjach do zewnętrznego, pisemnego egzaminu eksternistycznego. Na egzamin stawiamy się osobiście w wybranej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Egzaminy eksternistyczne organizowane są przez Okręgową komisję Egzaminacyjną i odbywają się 2 razy w roku:
  - w sesji jesiennej w pierwsze 3 weekendy października
  - w sesji zimowej w pierwsze 3 weekendy lutego
 • Czas trwania egzaminu z danych przedmiotów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wynosi od 120 do 150 minut. Maksymalnie dany przedmiot można zaliczyć na 50 (lub 40) punktów – co jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny celującej, a minimalna ilość punktów, która pozwala zdać na egzaminie dany przedmiot to tylko 15 (lub 12) punktów (ocena dopuszczająca).
 • Po pozytywnym zdaniu egzaminów, na min. 30% z każdego przedmiotu, osoba zdająca otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wydane przez komisję okręgową. Posiadając świadectwo ukończenia liceum możemy przystąpić do egzaminu maturalnego w najbliższym możliwym terminie (maj każdego roku), po uprzednim zgłoszeniu chęci w wybranej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Maksymalny czas na zaliczenie wszystkich 11 egzaminów eksternistycznych określa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Więcej szczegółowych informacji

Zapisz się już dziś.

Liceum eksternistycznie

Kurs Liceum eksternistycznie (indywidualny tok nauki) dedykowany dla osób, które chcą uzyskać bardzo szybko wykształcenie średnie i uczęszczały wcześniej do szkoły średniej. Nauka odbywa się według indywidualnego harmonogramu nauki wg 4 letniej podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego. Nauka w kursie nie jest nauką w formie szkolnej. Osoba ucząca się otrzymuje status kursanta, nie otrzymuje statusu ucznia/słuchacza.

 • Kształcenie odbywa się przez Internet, w systemie pozaszkolnym, z wykorzystaniem dostępnych urządzeń: komputerów, laptopów.
 • Uczestnicy kursu otrzymują od razu cały materiał w formie przyjaznych prezentacji, tekstów, filmów i quizów.
 • Nauka odbywa się na platformie e-learningowej w formie samokształcenia według własnego harmonogramu nauki.
 • Uczestnicy kursu mogą korzystać z grupowych konsultacji "online czat" z nauczycielami, które są wsparciem w przerabianym materiale
 • Kursanci przystępują do egzaminów eksternistycznych organizowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne z 11 przedmiotów: język polski, język obcy, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka.
 • Egzaminy eksternistyczne odbywają się w miejscach wskazanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, które znajdują się w następujących miastach: (Gdańsk, Warszawa, Łomża, Poznań, Łódź, Jaworzno, Kraków, Wrocław).
 • Dla osób chcących przystąpić do matury w 2024 roku, przeznaczony jest pakiet kursów Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2024.

Aby uzyskać świadectwo ukończenia liceum musisz przejść poniższe etapy (1-4):

Liceum eksternistycznie Dyplomus

Dla osób chcących w kolejnym etapie przygotowywać się do podejścia do matury, dostępny jest pakiet kursów Liceum eksternistycznie + Matura ekspres. Kurs Matura ekspres jest opcją dodatkowego wsparcia w przygotowaniu do matury z przedmiotów obowiązkowych (j. polski, matematyka, język obcy: j. angielski lub j. niemiecki lub j. rosyjski) na poziomie podstawowym. Kurs zawiera dodatkowo możliwość udziału w  konsultacjach grupowych online, na platformie e-learningowej z nauczycielami.

Jeżeli jesteś osobą, która:

 • uczęszczała wcześniej do szkoły średniej,
 • posiada bardzo dobrą organizację własnego czasu,
 • jest w stanie bardzo szybko opanować cały niezbędny materiał,
 • jest nastawiona na szybki sukces,

to ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Zrób Liceum eksternistycznie.

Zapisz się już dziś

Liceum w 1 rok

Kurs Liceum w 1 rok (liceum eksternistyczne), skierowany jest do osób, które chcą uzyskać wykształcenie średnie i dysponują czasem minimum 1 roku na przygotowanie do egzaminów eksternistycznych.

 • Nauka odbywa się przez Internet, w systemie pozaszkolnym z wykorzystaniem urządzeń z dostępem do Internetu, np. komputer PC, laptop, notebook.
 • Uczestnicy kursu otrzymują określoną partię materiału w formie przyjaznych prezentacji, podręczników online, ćwiczeń, filmów, testów i quizów.
 • Uczestnicy kursu mogą korzystać z grupowych konsultacji on-line z nauczycielami, które są wsparciem w przerabianym materiale.
 • Nauka podzielona jest na 2 semestry zaczynające się we wrześniu lub lutym albo w czerwcu (edycja wakacyjna).
 • Po pierwszym semestrze kursanci przystępują do egzaminu eksternistycznego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z określonych 5 lub 6 przedmiotów.
 • Po drugim semestrze kursanci przystępują do egzaminu eksternistycznego organizowanego przez OKE z pozostałych przedmiotów.
 • Egzamin eksternistyczny odbywa się w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wybranej przez kursanta.
 • Po zaliczeniu wszystkich 11 przedmiotów można podejść do egzaminu maturalnego w wybranej OKE. Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy.

Aby uzyskać świadectwo ukończenia liceum musisz przejść poniższe etapy (1-6):

Liceum w 1 rok schemat

Dla osób chcących w kolejnym etapie przygotowywać się do podejścia do matury, dostępny jest pakiet kursów Liceum w 1 rok + Matura ekspres. Kurs Matura ekspres jest opcją dodatkowego wsparcia w przygotowaniu do matury z przedmiotów obowiązkowych (j. polski, matematyka, język obcy: j. angielski lub j. niemiecki lub j. rosyjski) na poziomie podstawowym. Kurs zawiera dodatkowo możliwość udziału w 30 konsultacjach grupowych online, na platformie e-learningowej z nauczycielami.”.

Jeśli jesteś osobą, która, np.:

 • nie ma czasu lub możliwości nauki w liceum stacjonarnym: zaocznym czy wieczorowym,
 • jest nastawiona na szybki sukces zawodowy i potrzebuje szybko uzupełnić wykształcenie,
 • mieszka za granicą lub często podróżuje,
 • opiekuje się dziećmi,
 • przebywa w odosobnieniu,
 • ze względów zdrowotnych nie może uczęszczać do szkoły,
 • nie wyobraża sobie powrotu do „szkolnej ławy” na zasadach szkoły jaką pamięta sprzed lat,

to ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Zrób Liceum eksternistyczne - Liceum w 1 rok.

Zapisz się już dziś.

Liceum przez Internet

Ty też możesz ukończyć Liceum online, godząc naukę ze swoimi obowiązkami, np.:

 • pracując intensywnie w kraju lub za granicą,
 • wychowując dzieci,
 • przebywając w odosobnieniu,
 • czy po prostu nudząc się w domu.

Jeżeli, masz minimum 18 lat i posiadasz świadectwo ukończenia:

 • ośmioletniej szkoły podstawowej lub
 • gimnazjum

to znaczy, że spełniasz wymogi aby przystąpić do egzaminów eksternistycznych, które odbywają się pisemnie  w OKE i możesz ukończyć liceum przez Internet (Liceum w 1 rok, Liceum eksternistycznie).

Możesz chodzić do tradycyjnego liceum dla dorosłych przez 3 lata, albo uczyć się z nami i zdobyć wykształcenie średnie w 1 rok ucząc się w domu przez Internet. Nauka na kursach przygotowujących do egzaminów eksternistycznych nie jest nauką w formie szkolnej (nie uzyskuje się statusu ucznia/słuchacza), dlatego nie jest wymagana określona frekwencja uczestnictwa na zajęciach, tak jak w szkołach dla dorosłych.

Wybór należy do Ciebie.

Na naukę nigdy nie jest za późno. Dokształcanie się, jest oznaką dbałości o własną przyszłość, odbierane przez otoczenie jako wyższy poziom twórczego zaangażowania we własne samodoskonalenie i poprawę jakości życia swojego i rodziny.

Jeżeli uważasz, że chcesz zrealizować niedokończone plany edukacyjne.

i wybierz Liceum w 1 rok lub Liceum eksternistycznie