liceum eksternistycznie

Zapisy i opłaty (czerwiec)

Kurs czas trwania kursu

cena promocyjna za kurs* do_25.07.2021

Zapisy

Liceum w 1 rok

cały kurs (dwa semestry)

21 czerwiec 2021 - luty 2022

749 zł*

1070 zł

Zapisz się

Liceum w 1 rok

+ Matura ekspres 2022

21 czerwiec 2021 - maj 2022

999 zł*

1517 zł

Zapisz się

* promocja od 19 do 25 lipca 2021 roku. Wszystkie podane kwoty stanowią opłatę wyłącznie za kurs wspomagający przygotowanie do egzaminu eksternistycznego i NIE_ZAWIERAJĄ opłat za egzaminy pisemne w OKE. Aktualna wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne jest publikowana na stronach OKE i jest stała w całej Polsce (obecnie 222,53 zł x11 egzaminów). Osoby bezrobotne i osoby o niskich dochodach, mogą starać się o zwolnienie z opłat za egzaminy w OKE. Opłata za kurs zawiera wpisowe w wyskości 99zł.

Czym się różni kurs Liceum w 1 rok od kursu Liceum Eksternistycznie? Przeczytaj nasz blog

LICEUM w 1 ROK

Kurs e-learningowy Liceum w 1 rok - trwają zapisy na semestr wakacyjny, który rozpoczęliśmy od 21 czerwca 2021.

Nauka odbywa się przez Internet w dwóch semstrach:

- pierwszy semestr 21 czerwiec 2021 - wrzesień 2021 (egzaminy eksternistyczne pisemne w OKE- październik 2021). Mozna jeszcze dołączyc do tego kursu.

- drugi semestr wrzesień 2021- luty 2022 (egzaminy eksternistyczne pisemne w OKE - luty 2022 ).

Egzaminy eksternistyczne (pisemne) odbywają się w październiku 2021 roku i lutym 2022 roku, aby podejśc do egzaminów eksternistycznych należy złożyć wymagane dokumnety do OKE w terminie do 31 lipca 2021 roku i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne do OKE do 31 sierpnia 2021 roku.

Zapisz się na kurs od czerwca 2021

Kurs Liceum w 1 rok dowiedz się więcej

Liceum w 1 rok + Matura ekspres 2022

Jest połaczeniem 2 kursów Liceum w 1 rok i Matura ekspres e-learning. Kurs e-learningowy wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego Liceum w 1 rok oraz kurs Matura ekspres, wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j.angielski).

Egzaminy eksternistyczne odbywają się w październiku 2021 roku i lutym 2022 roku, aby podejśc do egzaminów eksternistycznych należy złożyć wymagane dokumnety do OKE w terminie do 31 lipca 2021 roku i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne do OKE do 31 sierpnia 2021 roku. Egzamin maturalny odbędzie się w maju 2022 roku. Kurs maturalny trwa od lutego do kwiernia 2022 roku.

Zapisz się na kurs Liceum w 1 rok + matura ekspres 2022.

 

Opłaty za egzaminy eksternistyczne w OKE

 

Opłaty za wszystkie kursy wspomagające przygotowanie do egzaminów eksternistycznych nie zawierają opłat za państwowe egzaminy eksternistyczne, które wnosi się bezpośrednio na konta wybranych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnych (tj. do 31 grudnia lub 31 sierpnia). Aktualna wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne jest publikowana na stronach OKE i jest stała w całej Polsce (obecnie wynosi 222,53 zł za każdy przedmiot, czyli dla liceum x11 egzaminów). Osoby bezrobotne i osoby o niskich dochodach, mogą starać się o zwolnienie z opłat za egzaminy w OKE zgodnie z obowiązująca procedurą dotyczącą zwolnienia z opłat za egzaminy eksternistyczne. Po zaliczeniu wszystkich 11 egzaminów eksternistycznych świadectwo ukończenia liceum w wystawia Dyrektor OKE.

Czy mając świadectwo wydane za granicą mogę rozpocząć naukę eksternistycznie?

Osoby, które ukończyły gimnazjum lub odpowiednik 8 letniej szkoły podstawowej w innym państwie, są obywatelami polskimi lub obcokrajowcami przebywającym w Polsce na podstawie innych przepisów, mogą rozpocząć naukę na kursach Liceum w 1 rok, Liceum eksternistycznie i podchodzić do egzaminów eksternistycznych w OKE, jednakże niejednokrotnie muszą uznać świadectwo wydane za granicą.

Opinie

Dzięki wam i z odrobiną chęci udało mi się zrobić trzyletnie liceum w niecały rok. Jesteście Super!

Przemysław 22 lata, przesłano 22.03.2022, 17:39

Zdecydowanie poleciłabym kurs osobom tak jak ja ambitnym, najpotrzebniejszy materiał jest do przyswojenia w pigułce, przez co pracując na pełen etat i robiąc nadgodziny udało mi się zdać egzaminy eksternistyczne w niecałe osiem miesięcy od rozpoczęcia nauki.

Nikola 30 lat, przesłano 5.05.2022, 17:34

Jak się uczyć przez Internet? - 9 porad dla e-ucznia.

   Rozpoczynając naukę na platformie e-learningowej musisz pamiętać o podstawowych zasadach, ktore pomogą Ci w nauce na kursach przez Internet. Poniżej przedstawiamy 9 porad dla e-ucznia. Zapoznaj się znimi i postaraj się wdrożyć podczas nauki na naszych kursch Liceum w 1 rok, Liceum eksternistycznie, kursach językowych, zawodowych czy przygotowujących do matury.

Informacje Liceum eksternistyczne

Liceum eksternistycznie to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego skierowany do osób, które chcę uczyć się w trybie indywidualnym (kurs liceum eksternistycznie).

 • Uczestnik kursu otrzymuje od razu cały materiał do opanowania i sam decyduje, kiedy i jakich przedmiotów chce się uczyć. Nauka odbywa się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, tj. za pośrednictwem Internetu i z wykorzystaniem dostępnych urządzeń: komputerów, laptopów.
 • Na platformie szkoleniowej przez około rok udostępniamy materiał z zakresu liceum ogólnokształcącego, podzielony na poszczególne przedmioty w formie prezentacji, ćwiczeń, filmów i testów sprawdzających. Zamieszczone materiały są tak skonstruowane, aby były przyjazne i dostosowane dla osób w różnym wieku (od 18 aż do 60+). Samodzielna nauka poszczególnych przedmiotów odbywa się pod nadzorem nauczyciela przedmiotu.
 • Kursanci uczą się następujących przedmiotów:
  - język polski,
  - język obcy (angielski, niemiecki lub rosyjski).
  - geografia,
  - historia,
  - wiedza o społeczeństwie,
  - podstawy przedsiębiorczości.
  - matematyka,
  - fizyka,
  - chemia,
  - biologia,
  - informatyka

Egzaminy.

 • Po przerobieniu materiału z określonych przedmiotów przystępujemy w dwóch sesjach do zewnętrznego, pisemnego egzaminu eksternistycznego. Na egzamin stawiamy się osobiście w wybranej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Egzaminy eksternistyczne organizowane są przez Okręgową komisję Egzaminacyjną i odbywają się 2 razy w roku:
  - w sesji jesiennej w pierwsze trzy weekendy października
  - w sesji zimowej w pierwsze trzy weekendy lutego
 • Uczestnik kursu zapisuje się na egzaminy eksternistyczne do OKE samodzielnie na dowolny najbliższy termin, dogodny dla niego.
 • Czas trwania egzaminu pisemnego z danych przedmiotów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wynosi od 120 do 150 minut. Maksymalnie dany przedmiot można zaliczyć na 50 (lub 40) punktów – co jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny celującej, a minimalna ilość punktów, która pozwala zdać na egzaminie dany przedmiot to tylko 15 (lub 12) punktów (ocena dopuszczająca).
 • Po pozytywnym zdaniu egzaminów, na min. 30% z każdego przedmiotu, osoba zdająca otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wydane przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Najczęściej zadawane pytania FAQ

Zapisz się już dziś.

Zapisy i opłaty

Kurs

czas trwania kursu

cena promocyjna

za kurs (do_23.05.2022)*

Aktualne

zapisy

Liceum eksternistycznie

maj 2022 - luty 2023

699 zł*

999 zł

Zapisz się

Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2023

maj 2022 - maj 2023

949 zł*

1446 zł

Zapisz się

Liceum w 1 rok

Liceum w 1 rok

cały kurs (2 semestry)

czerwiec 2022 - luty 2023

799 zł*

1598 zł

Zapisy trwają Zapisz się

Liceum w 1 rok- (semestr pierwszy)

czerwiec 2022 - wrzesień 2022

449 zł*

898 zł

Zapisy trwają Zapisz się

Liceum w 1 rok + Matura ekspres 2023

czerwiec 2022 - maj 2023

999 zł*

1995 zł

Zapisy trwają Zapisz się

* promocja trwa od 16 do 23 maja 2022 roku. Wszystkie podane kwoty stanowią opłatę wyłącznie za kurs wspomagający przygotowanie do egzaminu eksternistycznego i NIE_ZAWIERAJĄ opłat za egzaminy pisemne w OKE. Aktualna wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne jest publikowana na stronach OKE i jest stała w całej Polsce (obecnie 222,53 zł x11 egzaminów). Osoby o niskich dochodach, mogą starać się o zwolnienie z opłat za egzaminy w OKE. Opłata za kurs zawiera wpisowe w wysokości 99zł.

Czym się różni kurs Liceum w 1 rok od kursu Liceum Eksternistycznie? Przeczytaj nasz blog

LICEUM w 1 ROK

Kurs Liceum w 1 rok, to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego.

Trwają zapisy na wakacyjną edycję kursu Liceum w 1 rok, który rozpocznie się od czerwca 2022 roku. Kurs odbywa się w systemie pozaszkolnym i jest dedykowany dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego.

Nauka odbywa się przez Internet, w systemie pozaszkolnym, w dwóch semestrach:

- pierwszy semestr: czerwiec 2022 - wrzesień 2022 (egzaminy eksternistyczne pisemne w OKE - październik 2022).

- drugi semestr: październik 2022 - styczeń 2023 (egzaminy eksternistyczne pisemne w OKE - luty 2023 ).

Egzaminy eksternistyczne (pisemne) odbywają się w październiku 2022 roku i w lutym 2023 roku. Aby podejść do egzaminów eksternistycznych, należy złożyć wymagane dokumenty do OKE w terminie do 31 lipca 2022 roku i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne do OKE do 31 sierpnia 2022 roku.

Zapisz się na kurs Liceum w 1 rok od lutego 2022 roku.

Kurs Liceum w 1 rok - dowiedz się więcej

Liceum w 1 rok + Matura ekspres 2023

"Liceum w 1 rok + Matura ekspres 2023" jest to pakiet dwóch kursów: Liceum w 1 rok oraz Matura ekspres 2023. Kurs Liceum w 1 rok, jest to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego. Kurs Matura ekspres 2023, to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j. obcy do wyboru (angielski, niemiecki lub rosyjski)). Kursy odbywają się w systemie pozaszkolnym i są przeznaczone dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne. Po zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum mogą podchodzić do egzaminu maturalnego.

Egzaminy eksternistyczne odbywają się w październiku 2022 roku i w lutym 2023 roku. Aby podejść do egzaminów eksternistycznych należy złożyć wymagane dokumenty do OKE, w terminie do 31 lipca 2022 roku i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne do OKE do 31 sierpnia 2022 roku. Egzamin maturalny odbędzie się w maju 2023 roku. Kurs maturalny trwa do końca kwietnia 2023 roku.

Zapisz się na kurs Liceum w 1 rok + matura ekspres 2022.

LICEUM EKSTERNISTYCZNIE - nawet w 6 m-cy**

Trwają zapisy na kurs e-learningowy Liceum eksternistycznie (indywidualny tok nauki, system pozaszkolny). Najbliższe egzaminy eksternistyczne w październiku 2022 roku i lutym 2023 roku. Egzaminy odbywają się pisemnie w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych (OKE).

Aby przystąpić do egzaminów eksternistycznych w październiku 2022 roku, należy złożyć wymagane dokumenty do OKE do 31 lipca 2022 roku (wysyłając listem decyduje data stempla pocztowego) i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne do OKE do 31 grudnia 2021 roku.

Zapisy na kurs Liceum eksternistycznie, odbywają się przez cały rok szkolny. Możesz rozpocząć naukę w dowolnym terminie w ciągu roku.

Kurs Liceum eksternistycznie dowiedz się więcej

** przy założeniu rozpoczęcia kursu na min. 6 m-cy przed egzaminem w OKE i tempie nauki około 7 modułów lekcyjnych tygodniowo

Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2023

"Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2023" jest to pakiet dwóch kursów: Liceum eksternistycznie oraz Matura ekspres 2023. Kurs Liceum eksternistycznie, jest to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego. Kurs Matura ekspres 2023, to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j. angielski). Kursy odbywają się w systemie pozaszkolnym i są przeznaczone dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne. Po zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum mogą podchodzić do egzaminu maturalnego.

Aby podejść do matury w maju 2023 roku należy zaliczyć wszystkie egzaminy eksternistyczne w dwóch sesjach egzaminacyjnych w październiku 2022 i lutym 2023 roku oraz złożyć deklarację maturalną do OKE do 31 grudnia 2022 roku. Kurs maturalny trwa do maja 2023 roku.

Zapisz się na kurs Liceum eksternistycznie + Matura 2023

Matura ekspres e-learning

Matura ekspres e-learning jest to kurs internetowy wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: matematyka, j. polski, j. angielski. Przeznaczony jest dla osób zdających egzaminy z zakresu liceum ogólnokształcącego w systemie eksternistycznym lub posiadających wykształcenie średnie. Kurs trwa od listopada do maja każdego roku.

Jeżeli posiadasz już wykształcenie średnie i chcesz przygotować się do samej matury, to przejdź do oferty kursów maturalnych -sprawdź.

 

Opłaty za egzaminy eksternistyczne w OKE

Opłaty za wszystkie kursy wspomagające przygotowanie do egzaminów eksternistycznych nie zawierają opłat za państwowe egzaminy eksternistyczne, które wnosi się bezpośrednio na konta wybranych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnych (tj. do 31 grudnia lub 31 sierpnia). Aktualna wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne jest publikowana na stronach OKE i jest stała w całej Polsce (obecnie wynosi 222,53 zł za każdy przedmiot, czyli dla liceum x11 egzaminów). Osoby bezrobotne i osoby o niskich dochodach, mogą starać się w OKE o zwolnienie z opłat za egzaminy eksternistyczne, zgodnie z obowiązującą procedurą dotyczącą zwolnienia z opłat za egzaminy eksternistyczne. Po zaliczeniu wszystkich 11 egzaminów eksternistycznych świadectwo ukończenia liceum w wystawia Dyrektor OKE.

Informacje

Liceum w 1 rok to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego, nazywany często liceum eksternistyczne.

 • Nauka odbywa się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, tj. za pośrednictwem Internetu i z wykorzystaniem urządzeń z dostępem do Internetu: komputerów, laptopów, notebooków. Dzięki temu każdy może uczyć się w miejscu dla niego dogodnym, np. w domu, w pracy, w autobusie lub w pociągu, bez konieczności tracenia czasu na dojazd do szkoły. Ten cenny czas można przeznaczyć właśnie na dodatkową naukę.
 • Na platformie edukacyjnej udostępniamy materiał z zakresu liceum ogólnokształcącego, podzielony na poszczególne przedmioty w formie prezentacji, ćwiczeń, filmów i testów sprawdzających. Zamieszczone materiały są tak skonstruowane, aby były przyjazne i dostosowane dla osób w różnym wieku (od 18 aż do 60+). Samodzielna nauka poszczególnych przedmiotów odbywa się pod nadzorem nauczyciela przedmiotu posiadającego doświadczenie w nauczaniu danego przedmiotu na poziomie liceum ogólnokształcącego.
 • Nauka składa się z 2 semestrów i uczestnicy kursu uczą się następujących przedmiotów:

- język polski,
- język angielski lub niemiecki
- geografia,
- historia,
- wiedza o społeczeństwie,
- podstawy przedsiębiorczości.
- matematyka,
- fizyka,
- chemia,
- biologia,
- informatyka

Egzaminy.

 • Po przerobieniu materiału z określonych przedmiotów przystępujemy, w dwóch sesjach do zewnętrznego, pisemnego egzaminu eksternistycznego. Na egzamin stawiamy się osobiście w wybranej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Egzaminy eksternistyczne organizowane są przez Okręgową komisję Egzaminacyjną i odbywają się 2 razy w roku:
  - w sesji jesiennej w pierwsze 3 weekendy października
  - w sesji zimowej w pierwsze 3 weekendy lutego
 • Czas trwania egzaminu z danych przedmiotów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wynosi od 120 do 150 minut. Maksymalnie dany przedmiot można zaliczyć na 50 (lub 40) punktów – co jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny celującej, a minimalna ilość punktów, która pozwala zdać na egzaminie dany przedmiot to tylko 15 (lub 12) punktów (ocena dopuszczająca).
 • Po pozytywnym zdaniu egzaminów, na min. 30% z każdego przedmiotu, osoba zdająca otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wydane przez komisję okręgową. Posiadając świadectwo ukończenia liceum możemy przystąpić do egzaminu maturalnego w najbliższym możliwym terminie (maj każdego roku), po uprzednim zgłoszeniu chęci w wybranej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Maksymalny czas na zaliczenie wszystkich 11 egzaminów eksternistyczynych to 3 lata.

Więcej szczegółowych informacji

Zapisz się już dziś.

Liceum przez Internet

Zrób Liceum przez Internet.

To jest możliwe ucząc się w domu, nawet w 1 rok.

Kurs " Liceum w 1 rok " i " Liceum eksternistycznie " umożliwia przygotowanie do egzaminów eksternistycznych i ukończenie liceum ogólnokształcącego bez konieczności uczęszczania do szkoły i uzyskiwania wymaganej frekwencji.

Ucząc się z nami, przygotowujesz się przez Internet do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego. Egzaminy odbywają się w formie pisemnej w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych w następujących miastach: Warszawa, Kraków, Jaworzno, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Łomża oraz w dodatkowych miastach: Szczecin, Gorzów, Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów i Kielce. Na egzaminy stawiamy się osobiście.

Możesz chodzić do tradycyjnego liceum przez 3 lata, albo uczyć się z nami i zdobyć wykształcenie średnie w 1 rok ucząc się w domu przez Internet. Nauka na kursach wspomagających przygotowanie do egzaminów eksternistycznych nie jest nauką w formie szkolnej, dlatego nie jest wymagana określona frekwencja uczęszczania na zajęcia, tak jak w szkołach dla dorosłych.

Wybór należy do Ciebie.

Na czym polega nauka na kursach Liceum przez Internet?

 • Nauka odbywa się na platformie e-learningowej przez Internet z wykorzystaniem urządzeń z dostępem do Internetu, np. komputer PC, laptop, notebook.
 • Uczestnicy kursu otrzymują dostęp do materiałów w formie przyjaznych prezentacji, podręczników online, ćwiczeń, filmów, testów i quizów z następujących przedmiotów:

- język polski,
- język obcy (angielski lub niemiecki lub rosyjski)
- geografia,
- historia,
- wiedza o społeczeństwie,
- podstawy przedsiębiorczości.
- matematyka,
- fizyka,
- chemia,
- biologia,
- informatyka.

 • Po przerobieniu materiału kursanci przystępują do egzaminów eksternistycznych organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, które odbywają się pisemnie dwa razy w roku w lutym i październiku.
 • Egzamin eksternistyczny odbywa się w komisji egzaminacyjnej wybranej przez kursanta (Warszawa, Jaworzno, Gdańsk, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław, Łomża), na który należy stawić się osobiście.
 • Aby zaliczyć egzamin wystarczy uzyskać min 30% punktów.
 • Po zaliczeniu wszystkich 11 przedmiotów otrzymuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wystawione przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, potwierdzające uzyskanie wykształcenia średniego.
 • Osoby zainteresowane podejściem do matury mogą podejść do egzaminu maturalnego i rozpocząć kurs Matura ekspres, który zawiera dodatkowe treści wymagane na egzaminie maturalnym.

Wzór świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, jaki otrzymasz po zaliczeniu 11 przedmiotów na egzaminach eksternistycznych. Świadectwo wystawia Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Liceum w 1 rok

Kurs Liceum w 1 rok, skierowany jest do osób, które dysponują czasem minimum 1 roku na przygotowanie do egzaminów eksternistycznych.

 • Nauka podzielona jest na 2 semestry, rozpoczynające się we wrześniu lub lutym.
 • W trakcie każdego semestru, kursanci uczą się na platformie e-learningowej według harmonogramu nauki określonego przez nauczycieli, który zakładania przerabianie co tydzień 5-6 lekcji.
 • Po pierwszym semestrze przystępuje się osobiście do pisemnego egzaminu eksternistycznego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z wyznaczonych 5 lub 6 przedmiotów.
 • Po drugim semestrze przystępuje się osobiście do pisemnego egzaminu eksternistycznego organizowanego przez OKE z pozostałych przedmiotów.

Liceum w 1 rok - dowiedz się więcej ...

Liceum eksternistycznie - indywidualny tok nauki

Kurs Liceum eksternistycznie (indywidualny tok nauki) skierowany jest do osób, które chcą uzyskać świadectwo szybciej niż w ciągu 1 roku (nawet w 6 m-cy).

 • Kurs można rozpocząć w dowolnym momencie wciągu roku.
 • Kursanci uczą się na platformie e-learningowej według samodzielnie ustalonego harmonogramu nauki.
 • Przystępują osobiście do pisemnego egzaminu eksternistycznego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z wybranych przez siebie przedmiotów. Mogą przystąpić do wszystkich 11 egzaminów w najbliższej sesji egzaminacyjnej lub rozłożyć na dwie sesje w lutym i październiku.

Liceum eksternistycznie - dowiedz się więcej...

Czym się różni kurs Liceum w 1 rok od kursu Liceum Eksternistycznie? Przeczytaj nasz blog

Jakie warunki należy spełnić, aby rozpocząć naukę?

Aby rozpocząć naukę należy:

1.       Mieć ukończone 18 lat.

2.       Posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej.

3.       Zapisać się na kurs Liceum w 1 rok lub Liceum eksternistycznie, wypełniając online formularz zapisu na kurs.

4.       Wysłać do wybranej OKE, w wyznaczonym terminie, wymagane dokumenty w formie papierowej (Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych, Deklarację i oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub 8 letniej szkoły podstawowej) oraz wnieść opłaty egzaminacyjne.

Jeżeli jesteś osobą, która:

 • nie ma czasu lub możliwości nauki w liceum zaocznym lub wieczorowym,
 • jest nastawiona na szybki sukces zawodowy i potrzebuje szybko uzupełnić wykształcenie,
 • mieszka za granicą lub często podróżuje,
 • jest obcokrajowcem przebywającym w Polsce i chce uzyskać polskie wykształcenie średnie,
 • opiekuje się dziećmi,
 • ze względów zdrowotnych nie może uczęszczać do szkoły,
 • nie wyobraża sobie powrotu do „szkolnej ławy” na zasadach szkoły jaką pamięta sprzed lat,

to taka forma nauki jest właśnie dla Ciebie! Zapisz się.

Liceum przez Internet - zapisy i opłaty

Liceum eksternistycznie

Kurs Liceum eksternistycznie (indywidualny tok nauki) kierowany jest do osób, które chcą chcą uzyskać wykształcenie średnie szybciej niż w ciągu 1 roku (nawet w 6 m-cy*) lub chcą uczyć się według indywidualnego harmonogramu nauki.

 • Kształcenie odbywa się przez Internet, w systemie pozaszkolnym, z wykorzystaniem dostępnych urządzeń: komputerów, laptopów.
 • Uczestnicy kursu otrzymują od razu cały materiał w formie przyjaznych prezentacji, tekstów, filmów i quizów.
 • Kurs trwa około roku i można go rozpoczynać się w dowolnym momencie w ciągu roku.
 • Nauka odbywa się na platformie e-learningowej w formie samokształcenia według własnego harmonogramu nauki.
 • Kursanci przystępują do egzaminów eksternistycznych organizowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne z 11 przedmiotów: język polski, język obcy, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, informatyka informacyjna. Egzaminy eksternistyczne odbywają się dwa razy w roku: w lutym i październiku.
 • Egzamin odbywa się w wybranej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (Gdańsk, Warszawa, Łomża, Poznań, Łódź, Joworzno, Kraków, Wrocław).
 • Do egzaminu maturalnego podchodzi się również w wybranej OKE. Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy.

Aby uzyskać świadectwo ukończenia liceum musisz przejść poniższe etapy (1-4):

Liceum eksternistycznie Dyplomus

Jeżeli jesteś osobą, która, np.:

 • potrzebuje uzyskać wykształcenie w bardzo krótkim okresie czasu,
 • posiada bardzo dobrą organizację własnego czasu,
 • jest w stanie bardzo szybko opanować cały niezbędny materiał,
 • jest nastawiona na szybki sukces,

to ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Zrób Liceum eksternistycznie.

Zapisz się już dziś

* przy założeniu rozpoczęcia kursu na minimum 6 miesięcy przed egzaminem w OKE i opanowaniem materiału w tempie około 1 modułu lekcyjnego dziennie.

Strony