Zapisy i opłaty

Kurs czas trwania kursu

cena promocyjna* do_25.11.2019

Zapisy

Liceum eksternistycznie

listopad 2019

-październik 2020

699 zł

999 zł

Zapisz się

Liceum eksternistycznie

+ Matura ekspres 2020

listopad 2019

-maj 2020

949 zł

1446 zł

Zapisz się

Liceum eksternistycznie

+ Matura ekspres 2021

listopad 2019

-maj 2021

949 zł

1446 zł

Zapisz się

Liceum w 1 rok

cały kurs (dwa semestry)

luty 2020

- luty 2021

749 zł

1490 zł

Zapisz się

Liceum w 1 rok - 1 sem

semestr pierwszy

luty 2020

- wrzesień 2020

399 zł

745 zł

Zapisz się - sem. 1

Liceum w 1 rok

+ Matura ekspres 2021

 

luty 2020

- maj 2021

999 zł

1937 zł

Zapisz się

* promocja od 19 do 25 listopada 2019 roku. Wszystkie podane kwoty stanowią opłatę wyłącznie za kurs wspomagający przygotowanie do egzaminu eksternistycznego i nie_zawierają opłat za egzaminy pisemne w OKE. Aktualna wysokość opłat egzaminacyjnych jest publikowana na stronach OKE i jest stała w całej Polsce (209,94 zł x11 egzaminów). Osoby o niskich dochodach, mogą starać się o zwolnienie z opłat za egzaminy w OKE. Opłata za kurs zawiera wpisowe w wyskości 99zł.

Czym się różni kurs Liceum w 1 rok od kursu Liceum Eksternistycznie? Przeczytaj nasz blog

 

LICEUM EKSTERNISTYCZNIE - nawet w 6 m-cy**

Trwają zapisy na kurs e-learningowy Liceum eksternistycznie (indywidualny tok nauki). Najbliższe egzaminy eksternistyczne w lutym 2020 roku lub w październiku 2020 roku. Egzaminy odbywają się pisemnie.

Aby przystąpić do egzaminów eksternistycznych w lutym 2020 roku, należy złożyć dokumenty do OKE do 30 listopada 2019 roku (wysyłając listem decyduje data stempla pocztowego).

Zapisy na kurs Liceum eksternistycznie, odbywają się przez cały rok szkolny. Możesz rozpocząć naukę w dowolnym terminie w ciągu roku. Kurs trwa około 1 rok.

Kurs Liceum eksternistycznie dowiedz się więcej

** przy założeniu rozpoczecia kursu na min. 6 m-cy przed egzaminem w OKE i tempie nauki około 7 modulów lekcyjnych tygodniowo

Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2020

Kurs e-learningowy wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j.angielski/niemiecki). Jest połaczeniem 2 kursów Liceum eksternistycznie (egzaminy eksternistyczne luty 2020 roku) i Matura ekspres e-learning.

Ostatnie dni zapisów na kurs z maturą w 2020 roku. Aby podejść do matury w maju 2020 roku, należy rozpocząć kurs najpóźniej do 30 listopada 2019 roku (egzaminy eksternistyczne w lutym 2020 roku) i złożyć w terminie odpowiednie dokumnety do OKE. Kurs maturalny trwa do maja 2020 roku.

Zapisz się na kurs Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2020.

Liceum eksternistycznie + Matura 2021

Kurs e-learningowy wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j.angielski/niemiecki). Jest połaczeniem 2 kursów Liceum eksternistycznie i Matura ekspres e-learning.

Aby podejść do matury w maju 2021 roku należy zaliczyć wszystkie egzaminy eksternistyczne w lutym i październiku 2020 roku i złożyć deklarcję maturalną do OKE do 31 grudnia 2020 roku. Kurs maturalny trwa od października 2019 r do maja 2021 roku.

Zapisz się na kurs Liceum eksternistycznie + Matura 2021

LICEUM w 1 ROK

Kurs e-learningowy Liceum w 1 rok - trwają zapisy na najbliższy semestr rozpoczynający się od lutego 2020 roku.

Nauka odbywa się w dwóch semstrach:

- pierwszy semestr od lutego 2020 (egzaminy pisemne w OKE- paźzdziernik 2020) 

- drugi semestr luty wrzesień 2020 - luty 2021 (egzaminy pisemne w OKE - luty 2021).

Zapisz się na kurs

Kurs Liceum w 1 rok dowiedz się więcej

Liceum w 1 rok + Matura ekspres 2021

Kurs e-learningowy wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j.angielski). Jest połaczeniem 2 kursów Liceum w 1 rok i Matura ekspres e-learning.

Egzaminy eksternistyczne odbywają się w październiku 2020 roku i lutym 2021 roku, aby podejśc do egzaminów eksternistycznych należy złożyć w terminie do 31 lipca 202 roku dokumnety do OKE. Egzamin maturalny odbędzie się w maju 2021 roku. Kurs maturalny trwa od lutego do maja 2021 roku.

Zapisz się na kurs Liceum w 1 rok (od września) + matura ekspres.

Matura ekspres e-learning

Kurs e-learningowy wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: matematyka, j. polski, j.angielski. Przeznaczony jest dla osób: zdających egzaminy w systemie eksternistycznym lub posiadających wykształcenie średnie lub uczniów ostaniej klasy liceum lub technikum. Kurs trwa od października do maja każdego roku. Pełna oferta kursów maturalnych -sprawdź.