Zapisy i opłaty

Kurs

czas trwania kursu

cena promocyjna

za kurs (do_23.05.2022)*

Aktualne

zapisy

Liceum eksternistycznie

maj 2022 - luty 2023

699 zł*

999 zł

Zapisz się

Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2023

maj 2022 - maj 2023

949 zł*

1446 zł

Zapisz się

Liceum w 1 rok

Liceum w 1 rok

cały kurs (2 semestry)

czerwiec 2022 - luty 2023

799 zł*

1598 zł

Zapisy trwają Zapisz się

Liceum w 1 rok- (semestr pierwszy)

czerwiec 2022 - wrzesień 2022

449 zł*

898 zł

Zapisy trwają Zapisz się

Liceum w 1 rok + Matura ekspres 2023

czerwiec 2022 - maj 2023

999 zł*

1995 zł

Zapisy trwają Zapisz się

* promocja trwa od 16 do 23 maja 2022 roku. Wszystkie podane kwoty stanowią opłatę wyłącznie za kurs wspomagający przygotowanie do egzaminu eksternistycznego i NIE_ZAWIERAJĄ opłat za egzaminy pisemne w OKE. Aktualna wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne jest publikowana na stronach OKE i jest stała w całej Polsce (obecnie 222,53 zł x11 egzaminów). Osoby o niskich dochodach, mogą starać się o zwolnienie z opłat za egzaminy w OKE. Opłata za kurs zawiera wpisowe w wysokości 99zł.

Czym się różni kurs Liceum w 1 rok od kursu Liceum Eksternistycznie? Przeczytaj nasz blog

LICEUM w 1 ROK

Kurs Liceum w 1 rok, to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego.

Trwają zapisy na wakacyjną edycję kursu Liceum w 1 rok, który rozpocznie się od czerwca 2022 roku. Kurs odbywa się w systemie pozaszkolnym i jest dedykowany dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego.

Nauka odbywa się przez Internet, w systemie pozaszkolnym, w dwóch semestrach:

- pierwszy semestr: czerwiec 2022 - wrzesień 2022 (egzaminy eksternistyczne pisemne w OKE - październik 2022).

- drugi semestr: październik 2022 - styczeń 2023 (egzaminy eksternistyczne pisemne w OKE - luty 2023 ).

Egzaminy eksternistyczne (pisemne) odbywają się w październiku 2022 roku i w lutym 2023 roku. Aby podejść do egzaminów eksternistycznych, należy złożyć wymagane dokumenty do OKE w terminie do 31 lipca 2022 roku i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne do OKE do 31 sierpnia 2022 roku.

Zapisz się na kurs Liceum w 1 rok od lutego 2022 roku.

Kurs Liceum w 1 rok - dowiedz się więcej

Liceum w 1 rok + Matura ekspres 2023

"Liceum w 1 rok + Matura ekspres 2023" jest to pakiet dwóch kursów: Liceum w 1 rok oraz Matura ekspres 2023. Kurs Liceum w 1 rok, jest to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego. Kurs Matura ekspres 2023, to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j. obcy do wyboru (angielski, niemiecki lub rosyjski)). Kursy odbywają się w systemie pozaszkolnym i są przeznaczone dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne. Po zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum mogą podchodzić do egzaminu maturalnego.

Egzaminy eksternistyczne odbywają się w październiku 2022 roku i w lutym 2023 roku. Aby podejść do egzaminów eksternistycznych należy złożyć wymagane dokumenty do OKE, w terminie do 31 lipca 2022 roku i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne do OKE do 31 sierpnia 2022 roku. Egzamin maturalny odbędzie się w maju 2023 roku. Kurs maturalny trwa do końca kwietnia 2023 roku.

Zapisz się na kurs Liceum w 1 rok + matura ekspres 2022.

LICEUM EKSTERNISTYCZNIE - nawet w 6 m-cy**

Trwają zapisy na kurs e-learningowy Liceum eksternistycznie (indywidualny tok nauki, system pozaszkolny). Najbliższe egzaminy eksternistyczne w październiku 2022 roku i lutym 2023 roku. Egzaminy odbywają się pisemnie w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych (OKE).

Aby przystąpić do egzaminów eksternistycznych w październiku 2022 roku, należy złożyć wymagane dokumenty do OKE do 31 lipca 2022 roku (wysyłając listem decyduje data stempla pocztowego) i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne do OKE do 31 grudnia 2021 roku.

Zapisy na kurs Liceum eksternistycznie, odbywają się przez cały rok szkolny. Możesz rozpocząć naukę w dowolnym terminie w ciągu roku.

Kurs Liceum eksternistycznie dowiedz się więcej

** przy założeniu rozpoczęcia kursu na min. 6 m-cy przed egzaminem w OKE i tempie nauki około 7 modułów lekcyjnych tygodniowo

Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2023

"Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2023" jest to pakiet dwóch kursów: Liceum eksternistycznie oraz Matura ekspres 2023. Kurs Liceum eksternistycznie, jest to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego. Kurs Matura ekspres 2023, to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j. angielski). Kursy odbywają się w systemie pozaszkolnym i są przeznaczone dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne. Po zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum mogą podchodzić do egzaminu maturalnego.

Aby podejść do matury w maju 2023 roku należy zaliczyć wszystkie egzaminy eksternistyczne w dwóch sesjach egzaminacyjnych w październiku 2022 i lutym 2023 roku oraz złożyć deklarację maturalną do OKE do 31 grudnia 2022 roku. Kurs maturalny trwa do maja 2023 roku.

Zapisz się na kurs Liceum eksternistycznie + Matura 2023

Matura ekspres e-learning

Matura ekspres e-learning jest to kurs internetowy wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: matematyka, j. polski, j. angielski. Przeznaczony jest dla osób zdających egzaminy z zakresu liceum ogólnokształcącego w systemie eksternistycznym lub posiadających wykształcenie średnie. Kurs trwa od listopada do maja każdego roku.

Jeżeli posiadasz już wykształcenie średnie i chcesz przygotować się do samej matury, to przejdź do oferty kursów maturalnych -sprawdź.

 

Opłaty za egzaminy eksternistyczne w OKE

Opłaty za wszystkie kursy wspomagające przygotowanie do egzaminów eksternistycznych nie zawierają opłat za państwowe egzaminy eksternistyczne, które wnosi się bezpośrednio na konta wybranych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnych (tj. do 31 grudnia lub 31 sierpnia). Aktualna wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne jest publikowana na stronach OKE i jest stała w całej Polsce (obecnie wynosi 222,53 zł za każdy przedmiot, czyli dla liceum x11 egzaminów). Osoby bezrobotne i osoby o niskich dochodach, mogą starać się w OKE o zwolnienie z opłat za egzaminy eksternistyczne, zgodnie z obowiązującą procedurą dotyczącą zwolnienia z opłat za egzaminy eksternistyczne. Po zaliczeniu wszystkich 11 egzaminów eksternistycznych świadectwo ukończenia liceum w wystawia Dyrektor OKE.