Zapisy i opłaty

Kurs

czas trwania kursu

sesje

egzaminacyjne

cena promocyjna

za kurs (do_31.05.2023)*

Aktualne

zapisy

Liceum w 1 rok - (edycja wakacyjna)

czerwiec 2023 - luty 2024 październik 2023/ luty 2024

999 zł*

1998 zł (999 zł **)

Zapisz się - zapisy trwają
Liceum w 1 rok + Matura ekspres 2024 czerwiec 2023 - maj 2024 październik 2023/ luty 2024

1299 zł*

2497 zł (1299 zł**)

Zapisz się - zapisy trwają
Liceum w 1 rok - semestr pierwszy (jeden z dwóch) czerwiec 2023 - luty 2024 październik 2023/ luty 2024 (sem. 1)

599 zł* (2x599zł)*

999zł (2x999zł) 599zł**

Zapisz się - zapisy trwają
Liceum eksternistycznie indywidualnie
Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2024 maj 2023 - maj 2024 październik 2023/ luty 2024

1198 zł*

1446 zł (1198 zł**)

Zapisz się - zapisy trwają
Liceum eksternistycznie (tryb indywidualnej nauki) maj 2023 - luty 2024 październik 2023/ luty 2024

699 zł*

999 zł (699 zł**)

Zapisz się - zapisy trwają

* promocja trwa od 23 do 31 maja 2023 roku. Wszystkie podane kwoty stanowią opłatę wyłącznie za kurs wspomagający przygotowanie do egzaminu eksternistycznego i NIE_ZAWIERAJĄ opłat za egzaminy pisemne w OKE. Aktualna wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne jest publikowana na stronach OKE i jest stała w całej Polsce (obecnie 250,25 zł x11 egzaminów). Osoby o niskich dochodach, mogą starać się o zwolnienie z opłat za egzaminy w OKE. Opłata za kurs zawiera wpisowe w wysokości 99zł. ** wcześniejsza najniższa cena historyczna w okresie ostatnich 30 dni.

LICEUM w 1 ROK

Kurs Liceum w 1 rok, to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego wg 4-letniej podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego.

Trwają zapisy na nowy kurs Liceum w 1 rok (edycja wakacyjna), który rozpocznie się w czerwcu 2023 roku. Kurs odbywa się w systemie pozaszkolnym i jest dedykowany dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego.

Nauka odbywa się przez Internet, w systemie pozaszkolnym, w dwóch semestrach:

- pierwszy semestr: czerwiec 2023 - wrzesień 2023 (egzaminy eksternistyczne pisemne w OKE - październik 2023).

- drugi semestr: październik 2023 - luty 2024 (egzaminy eksternistyczne pisemne w OKE - luty 2024).

Egzaminy eksternistyczne (pisemne) z zakresu 4-letniej podstawy programowej odbędą się w październiku 2023 roku i w lutym 2024 roku. Aby podejść do egzaminów eksternistycznych, należy złożyć wymagane dokumenty do OKE w terminie do 31 lipca 2023 roku i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne do OKE do 31 sierpnia 2023 roku, wg stawek egzaminacyjnych obowiązujących na daną sesję egzaminacyjną.

Zapisz się na kurs Liceum w 1 rok

Nie wiesz, który kurs wybrać? Przeczytaj nasz blog

Liceum w 1 rok + Matura ekspres 2024

"Liceum w 1 rok + Matura ekspres 2024" jest to pakiet dwóch kursów: Liceum w 1 rok oraz Matura ekspres 2024. Kurs Liceum w 1 rok, jest to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego wg 4-letniej podstawy programowej. Kurs Matura ekspres 2024, to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: matematyka, j. polski, j. obcy do wyboru (angielski, niemiecki lub rosyjski) wg nowej formuły matur od 2023 roku. Kursy odbywają się w systemie pozaszkolnym i są przeznaczone dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne. Po zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum mogą podchodzić do egzaminu maturalnego.

Egzaminy eksternistyczne (pisemne) z zakresu 4 -letniej podstawy programowej odbędą się w październiku 2023 roku i w lutym 2024 roku. Aby podejść do egzaminów eksternistycznych, należy złożyć wymagane dokumenty do OKE w terminie do 31 lipca 2023 roku i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne do OKE do 31 sierpnia 2023 roku, wg stawek egzaminacyjnych obowiązujących na daną sesję egzaminacyjną. Egzamin maturalny odbędzie się w maju 2024 roku. Kurs maturalny trwa do końca kwietnia 2024 roku.

Zapisz się na kurs Liceum w 1 rok + Matura 2024

Matura ekspres 2024

Matura ekspres jest to kurs internetowy wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: matematyka, j. polski, język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski). Przeznaczony jest dla osób zdających egzaminy z zakresu liceum ogólnokształcącego w systemie eksternistycznym. Kurs trwa od listopada do maja każdego roku.

Jeżeli posiadasz już wykształcenie średnie i chcesz przygotować się do samej matury, to przejdź do oferty kursów maturalnych - Matura po latach - sprawdź.

 

Czym się różni kurs Liceum w 1 rok od kursu Liceum Eksternistycznie? Przeczytaj nasz blog

LICEUM EKSTERNISTYCZNIE

Kurs Liceum eksternistycznie, to kurs w trybie indywidualnym wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego wg 4-letniej podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego (system pozaszkolny). Kurs trwa od stycznia 2023 do października 2024. Najbliższe egzaminy eksternistyczne odbędą się w październiku 2023 roku. Egzaminy odbywają się pisemnie w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych (OKE).

Aby przystąpić do egzaminów eksternistycznych w październiku 2023 roku, należy złożyć wymagane dokumenty do OKE do 31 lipca 2023 roku (wysyłając listem decyduje data stempla pocztowego) i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne do OKE do 31 sierpnia 2023 roku.

Zapisy na kurs Liceum eksternistycznie trwają.

Kurs Liceum eksternistycznie dowiedz się więcej

Nie wiesz, który kurs wybrać? Przeczytaj nasz blog

Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2024

"Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2024" jest to pakiet dwóch kursów: Liceum eksternistycznie oraz Matura ekspres 2024. Kurs Liceum eksternistycznie, jest kursem wspomagającym przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego. Kurs Matura ekspres 2024, to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j. angielski). Kursy odbywają się w systemie pozaszkolnym i są przeznaczone dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne. Po zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum mogą podchodzić do egzaminu maturalnego.

Aby podejść do matury w maju 2024 roku, należy zaliczyć wszystkie egzaminy eksternistyczne w jednej sesji egzaminacyjnej w październiku 2023 roku oraz złożyć deklarację maturalną do OKE do 31 grudnia 2023 roku. Kurs maturalny trwa do maja 2024 roku.

Zapisz się na kurs Liceum eksternistycznie + Matura 2023

Nie wiesz, który kurs wybrać? Przeczytaj nasz blog

LICEUM EKSTERNISTYCZNIE (tryb indywidualnej nauki)

Kurs Liceum eksternistycznie (tryb indywidualnej nauki), to kurs e-learningowy w systemie samokształcenia wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego wg 4-letniej podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego (system pozaszkolny). Kurs trwa od marca 2023 do października 2024. Najbliższe egzaminy eksternistyczne odbędą się w październiku 2023 roku oraz w lutym 2024 roku. Egzaminy odbywają się pisemnie w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych (OKE).

Aby przystąpić do egzaminów eksternistycznych w październiku 2023 roku, należy złożyć wymagane dokumenty do OKE do 31 lipca 2023 roku (wysyłając listem decyduje data stempla pocztowego) i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne do OKE do 31 sierpnia 2023 roku.

Opłaty za egzaminy eksternistyczne w OKE

Opłaty za wszystkie kursy wspomagające przygotowanie do egzaminów eksternistycznych nie zawierają opłat za państwowe egzaminy eksternistyczne, które wnosi się bezpośrednio na konta wybranych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnych (tj. do 31 grudnia lub 31 sierpnia). Aktualna wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne jest publikowana na stronach OKE i jest stała w całej Polsce (obecnie (maj 2022) wynosi 250,25 zł za każdy przedmiot, czyli dla liceum x11 egzaminów). Osoby bezrobotne i osoby o niskich dochodach, mogą starać się w OKE o zwolnienie z opłat za egzaminy eksternistyczne, zgodnie z obowiązującą procedurą dotyczącą zwolnienia z opłat za egzaminy eksternistyczne. Po zaliczeniu wszystkich 11 egzaminów eksternistycznych świadectwo ukończenia liceum w wystawia Dyrektor OKE.