Zapisy i opłaty

Kurs czas trwania

cena promocyjna* do_27.10.2020

Zapisy

Liceum eksternistycznie

październik 2020 - październik 2021

699 zł

999 zł

Zapisz się

Liceum eksternistycznie

+ Matura ekspres 2021

październik 2020 - maj 2021

949 zł

1446 zł

Zapisz się

Liceum eksternistycznie

+ Matura ekspres 2022

październik 2020 - maj 2022

950 zł

1446 zł

Zapisz się

Liceum w 1 rok

cały kurs (dwa semestry)

luty 2021 - luty 2022

749 zł

1490 zł

Zapisz się

Liceum w 1 rok- semestr pierwszy

luty 2021 - wrzesień 2021

399 zł

745 zł

Zapisz się

Liceum w 1 rok

+ Matura ekspres 2022

luty 2021 - maj 2022

999 zł

1937 zł

Zapisz się

Liceum w 1 rok

wrzesień 2020 - wrzesień 2021

749 zł

1490 zł

Zapisz się

Liceum w 1 rok (od września)

+ Matura ekspres 2022

wrzesień 2020 - maj 2022

999 zł

1937 zł

Zapisz się

* promocja od 21 do 27 października 2020 roku. Wszystkie podane kwoty stanowią opłatę wyłącznie za kurs wspomagający przygotowanie do egzaminu eksternistycznego i nie_zawierają opłat za egzaminy pisemne w OKE. Aktualna wysokość opłat egzaminacyjnych jest publikowana na stronach OKE i jest stała w całej Polsce (obecnie 209,94 zł x11 egzaminów). Osoby o niskich dochodach, mogą starać się o zwolnienie z opłat za egzaminy w OKE. Opłata za kurs zawiera wpisowe w wyskości 99zł.

Czym się różni kurs Liceum w 1 rok od kursu Liceum Eksternistycznie? Przeczytaj nasz blog

LICEUM w 1 ROK

Kurs e-learningowy Liceum w 1 rok - rozpoczynamy zapisy na semestr od lutego 2021.

Nauka odbywa się zdalnie w dwóch semstrach:

- pierwszy semestr luty 2021 - czerwiec 2021 (egzaminy pisemne w OKE- październik 2021) 

- drugi semestr wrzesień 2021- luty 2022 (egzaminy pisemne w OKE - luty 2022 ).

Zapisz się na kurs od lutego 2021

Kurs Liceum w 1 rok dowiedz się więcej

Liceum w 1 rok + Matura ekspres 2022

Jest połaczeniem 2 kursów Liceum w 1 rok i Matura ekspres e-learning. Kurs e-learningowy wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego Liceum w 1 rok oraz kurs Matura ekspres, wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j.angielski).

Egzaminy eksternistyczne odbywają się w październiku 2021 roku i lutym 2022 roku, aby podejśc do egzaminów eksternistycznych należy złożyć wymagane dokumnety do OKE w terminie do 30 lipca 2021 roku. Egzamin maturalny odbędzie się w maju 2022 roku. Kurs maturalny trwa od lutego do kwiernia 2022 roku.

Zapisz się na kurs Liceum w 1 rok + matura ekspres 2022.

LICEUM EKSTERNISTYCZNIE - nawet w 6 m-cy**

Trwają zapisy na kurs e-learningowy Liceum eksternistycznie (indywidualny tok nauki). Najbliższe egzaminy eksternistyczne w lutym i październiku 2021 roku. Egzaminy odbywają się pisemnie w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych (OKE).

Aby przystąpić do egzaminów eksternistycznych w lutym 2021 roku, należy zapisać się na kurs do 27 listopada 2020 roku i złożyć wymagane dokumenty do OKE do 30 listopada 2020 roku (wysyłając listem decyduje data stempla pocztowego).

Zapisy na kurs Liceum eksternistycznie, odbywają się przez cały rok szkolny. Możesz rozpocząć naukę w dowolnym terminie w ciągu roku. Kurs trwa do października 2021 roku.

Kurs Liceum eksternistycznie dowiedz się więcej

** przy założeniu rozpoczecia kursu na min. 6 m-cy przed egzaminem w OKE i tempie nauki około 7 modulów lekcyjnych tygodniowo

Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2021

Jest połaczeniem 2 kursów Liceum eksternistycznie (1 sesja) i Matura ekspres e-learning (opis poniżej). Kurs e-learningowy Liceum eksternistycznie, wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz kurs Matura ekspres, wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j.angielski/niemiecki). Kurs polecany dla osób, które uczęszczały wcześniej do liceum lub technikum minimum 2 lata.

Aby podejść do matury w maju 2021 roku należy zaliczyć wszystkie egzaminy eksternistyczne w jednej sesji w lutym 2021 roku i złożyć deklarcję maturalną do OKE do 31 grudnia 2020 roku. Kurs maturalny trwa do maja 2021 roku.

Zapisz się na kurs Liceum eksternistycznie + Matura 2021

Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2022

Jest połaczeniem 2 kursów Liceum eksternistycznie (2 sesje) i Matura ekspres e-learning (opis poniżej). Kurs e-learningowy Liceum eksternistycznie, wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz kurs Matura ekspres, wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j.angielski/niemiecki). Kurs polecany dla osób, które uczęszczały wcześniej do liceum lub technikum (minimum 2 klasa).

Aby podejść do matury w maju 2022 roku należy zaliczyć wszystkie egzaminy eksternistyczne w dwóch sesjach w lutym i październiku 2021 roku i złożyć deklarcję maturalną do OKE do 31 grudnia 2021 roku. Kurs maturalny trwa do maja 2022 roku.

Zapisz się na kurs Liceum eksternistycznie + Matura 2022

Matura ekspres e-learning

Kurs e-learningowy wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: matematyka, j. polski, j.angielski. Przeznaczony jest dla osób: zdających egzaminy w systemie eksternistycznym lub posiadających wykształcenie średnie lub uczniów ostaniej klasy liceum lub technikum. Kurs trwa do maja każdego roku. Pełna oferta kursów maturalnych -sprawdź.