liceum w rok

Liceum w 1 rok czy Liceum eksternistycznie?

Który kurs mam wybrać? Liceum w 1 rok czy Liceum w 2 lata czy Liceum eksternistycznie?

Powyższe pytanie  zadaje sobie wielu z Was przed rozpoczęciem nauki przez Internet. Poniżej przybliżamy specyfikę kursów (Liceum w 1 rok, Liceum w 2 lata i Liceum eksternistycznie) oraz postaramy się pomóc w wyborze odpowiedniego kursu dla każdego.

Opinie

Jestem zadowolona z udziału w kursie Liceum w 1 rok. Najbardziej pomocne w nauce były filmiki jak rozwiązywać zadania i konsultacje z nauczycielami. heart

Edyta 38 lat, przesłano 25.04.2024, 8:20

Zamieszczone materiały uważam za bardzo pomocne, były zwięzłe i na temat.

Karol 30 lat, przesłano 31.03.2024,13:06

Jak się uczyć przez Internet? - 9 porad dla e-ucznia.

   Rozpoczynając naukę na platformie e-learningowej musisz pamiętać o podstawowych zasadach, ktore pomogą Ci w nauce na kursach przez Internet. Poniżej przedstawiamy 9 porad dla e-ucznia. Zapoznaj się znimi i postaraj się wdrożyć podczas nauki na naszych kursch Liceum w 1 rok, Liceum eksternistycznie, kursach językowych, zawodowych czy przygotowujących do matury.

Zapisy i opłaty

Liceum w 1 rok (od września 2024)
Kurs cena promocyjna za kurs* czas trwania kursu sesje egzaminów eksternistycznych
Liceum w 1 rok  (od września 2024) 999 zł*

opłata za cały kurs

1998 zł

 

 

od 09.2024 do 09.2025

 

 

02.2025, 10.2025

649 zł (2x649zł)*

opłata semestralna

Liceum w 1 rok  (od września 2024) + Matura 2026 1399 zł*

2497zł

od 09.2024 do 09.2025

+kurs maturalny od 11.2025 do 05.2026

02.2025, 10.2025, matura 05.2026
Liceum eksternistycznie indywidualnie
Kurs cena promocyjna za kurs*

czas trwania kursu

sesje egzaminów eksternistycznych
Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2025

1298 zł*

1446 zł

od 07.2024 do 02.2025  +kurs maturalny od 11.2024 do 05.2025

10.2024, 02.2025, matura 05.2025

Liceum eksternistycznie - 2 sesje (tryb indywidualnej nauki)

699 zł*

999 zł

od 07.2024 do 02.2025 10.2024, 02.2025
Liceum w 2 lata
Kurs cena promocyjna za kurs* czas trwania kursu sesje egzaminów eksternistycznych

 

Liceum w 2 lata

(od września 2024)

1770 zł* - opłata za cały kurs

2360 zł

od 09.2024 do 10.2026

02.2025, 10.2025, 02.2026, 10.2026

990 zł* (2x990zł płatność roczna)

1180 zł

* promocja trwa od 9 do 15 lipca 2024 roku. Wszystkie podane kwoty stanowią opłatę wyłącznie za kurs wspomagający przygotowanie do egzaminu eksternistycznego i NIE_ZAWIERAJĄ opłat za egzaminy pisemne w OKE. Aktualna wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne jest publikowana na stronach OKE i jest stała w całej Polsce (obecnie 325,33 zł x11 egzaminów). Osoby o niskich dochodach, mogą starać się o zwolnienie z opłat za egzaminy w OKE. Opłata za kurs zawiera wpisowe w wysokości 99zł. *najniższa cena w okresie ostatnich 30 dni.

Liceum w 1 rok - (od września 2024)

Trwają zapisy na kurs Liceum w 1 rok, który rozpoczyna się od września 2024 roku. Kurs odbywa się w systemie pozaszkolnym i jest polecany dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego. Kurs odbywa się według obowiązującej podstawy programowej dla 4 letniego liceum ogólnokształcącego.

Nauka odbywa się przez Internet, w systemie pozaszkolnym, w dwóch semestrach:

- pierwszy semestr: 16 września 2024 - luty 2025 (5 egzaminów eksternistycznych pisemnych w OKE w lutym 2025).

- drugi semestr: luty 2025 - październik 2025 (6 egzaminów eksternistycznych pisemnych w OKE w październiku 2025).

Egzaminy eksternistyczne (pisemne) z zakresu liceum ogólnokształcącego odbędą się w lutym i październiku 2025 roku. Aby podejść do egzaminów eksternistycznych, należy złożyć we wskazanych terminach wymagane dokumenty do OKE i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne wg stawek egzaminacyjnych obowiązujących na daną sesję egzaminacyjną. Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych  uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i jest potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego.

Zapisz się na kurs Liceum w 1 rok

Nie wiesz, który kurs wybrać? Przeczytaj nasz blog

Liceum w 1 rok (od września 2024) + Matura ekspres 2026

Liceum w 1 rok + Matura ekspres 2026 jest to pakiet dwóch kursów: Liceum w 1 rok oraz Matura ekspres 2026. Kurs Liceum w 1 rok, jest to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego.

Kurs Matura ekspres 2026, to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: matematyka, j. polski, j. obcy do wyboru (angielski, niemiecki lub rosyjski) wg nowej formuły matur.

Kursy odbywają się w systemie pozaszkolnym i są przeznaczone dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne.

Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych  uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i jest potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego. Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum można podchodzić do egzaminów maturalnych.

Po zaliczeniu egzaminów maturalnych z wymaganych przedmiotów uzyskuje się świadectwo dojrzałości (maturalne), które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Egzaminy eksternistyczne (pisemne) z zakresu liceum ogólnokształcącego odbędą się w lutym i październiku 2025 roku. Aby podejść do egzaminów eksternistycznych, należy złożyć we wskazanych terminach wymagane dokumenty do OKE i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne wg stawek egzaminacyjnych obowiązujących na daną sesję egzaminacyjną. Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych  uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i jest potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego. Aby podejść do matury należy  złożyć do OKE (we wskazanym terminie) deklarację maturalną. Do matury mogą podejść osoby, które  zaliczą wcześniej wszystkie egzaminy eksternistyczne.

Zapisz się na kurs Liceum w 1 rok + Matura 2026

Matura ekspres 2026

Matura ekspres jest to kurs internetowy wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych wg nowej formuły, z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: matematyka, j. polski, język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski). Przeznaczony jest dla osób zdających egzaminy z zakresu liceum ogólnokształcącego w systemie eksternistycznym. Kurs trwa od listopada 2025 do maja 2026 roku.

Jeżeli posiadasz już wykształcenie średnie i chcesz przygotować się do samej matury, to przejdź do oferty kursów maturalnych - Matura po latach - sprawdź.

Czym się różni kurs Liceum w 1 rok od kursu Liceum Eksternistycznie? Przeczytaj nasz blog

LICEUM EKSTERNISTYCZNIE -2 sesje

Kurs Liceum eksternistycznie (2 sesje), to kurs w trybie indywidualnej nauki, wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego wg nowej podstawy programowej (system pozaszkolny). Kurs Liceum eksternistycznie indywidualnie polecany jest dla osób, które samodzielnie i we własnym tempie (szybciej lub wolniej) chcą opanowywać przygotowany materiał. Polecany jest również dla osób, które ze względu na charakter wykonywanej pracy nie mogą uczyć się w systemie tygodniowym. Nie ma podziału na semestry, każdy samodzielnie decyduje, których przedmiotów uczy się do danej sesji egzaminacyjnej. Można podzielić zdawanie 11 egzaminów np. na ww. dwie sesje lub podjąć decyzję o podejściu do wszystkich 11 egzaminów w jednej sesji. Nauka w kursie nie jest nauką w formie szkolnej. Osoba ucząca się otrzymuje status kursanta, nie otrzymuje statusu ucznia/słuchacza.

Kurs trwa do lutego 2025 roku. Naukę można rozpocząć w terminie do ok. 3 dni od formalności związanych z zapisem. Najbliższe egzaminy eksternistyczne odbędą się w w październiku 2024 roku i lutym 2025 roku.

Aby podejść do egzaminów eksternistycznych, należy złożyć we wskazanych terminach wymagane dokumenty do OKE i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne wg stawek egzaminacyjnych obowiązujących na daną sesję egzaminacyjną. Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych  uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i jest potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego.

Zapisy na kurs Liceum eksternistycznie trwają.

 

Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2025

 

Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2025 jest to pakiet dwóch kursów: Liceum eksternistycznie indywidualnie oraz Matura ekspres 2025. Kurs Liceum eksternistycznie indywidualnie, jest kursem wspomagającym przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego wg nowej podstawy programowej (szczegółowy opis powyżej). Kurs Matura ekspres 2025, to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j. angielski) wg nowej formuły matur. Kursy odbywają się w systemie pozaszkolnym i są przeznaczone dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne.

Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych  uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i jest potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego. Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum można podchodzić do egzaminów maturalnych. Po zaliczeniu egzaminów maturalnych z wymaganych przedmiotów uzyskuje się świadectwo dojrzałości (maturalne), które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Aby podejść do matury w maju 2025 roku, należy zaliczyć wszystkie egzaminy eksternistyczne do lutego 2025 roku oraz złożyć deklarację maturalną do OKE we wskazanym przez OKE terminie.

Zapisz się na kurs Liceum eksternistycznie + Matura 2024

Matura ekspres 2025

Matura ekspres jest to kurs internetowy wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: matematyka, j. polski, język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) wg nowej formuły matur. Przeznaczony jest dla osób zdających egzaminy z zakresu liceum ogólnokształcącego w systemie eksternistycznym. Kurs trwa od listopada 2024 do maja 2025 roku.

Jeżeli posiadasz już wykształcenie średnie i chcesz przygotować się do samej matury, to przejdź do oferty kursów maturalnych - Matura po latach - sprawdź.

Nie wiesz, który kurs wybrać? Przeczytaj nasz blog

Liceum w 2 lata

Trwają zapisy na nowy kurs Liceum w 2 lata, który rozpocznie się od września 2024 roku. Kurs odbywa się w systemie pozaszkolnym i jest polecany dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego. Kurs dotyczy nowej podstawy programowej (4LO), podzielony jest na 4 semestry nauki.

Nauka odbywa się przez Internet, w systemie pozaszkolnym, w czterech semestrach:

- pierwszy semestr: wrzesień 2024 - luty 2025 (2 egzaminy eksternistyczne w OKE – w lutym 2025),

- drugi semestr: luty 2025 - październik 2025 (3 egzaminy eksternistyczne w OKE – w październiku 2025),

- trzeci semestr: wrzesień 2025 - luty 2026 (2 egzaminy eksternistyczne w OKE – w lutym 2026),

- czwarty semestr: luty 2026 - październik 2026 (3 egzaminy eksternistyczne w OKE – w październiku 2026),

Aby podejść do egzaminów eksternistycznych, należy złożyć we wskazanych terminach wymagane dokumenty do OKE i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne wg stawek egzaminacyjnych obowiązujących na daną sesję egzaminacyjną. Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych  uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i jest potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego.

Osoby, które po zakończeniu kursu Liceum w 2 lata będą chciały przygotowywać się do podejścia do matury, będą miały możliwość udziału w późniejszym odrębnym kursie maturalnym. Oferta kursu maturalnego dostępna będzie w 2026 roku.

Zapisz się na kurs Liceum w 2 lata

Opłaty za egzaminy eksternistyczne w OKE

Opłaty za wszystkie kursy wspomagające przygotowanie do egzaminów eksternistycznych nie zawierają opłat za państwowe egzaminy eksternistyczne, które wnosi się bezpośrednio na konta wybranych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, we wskazanych terminach (obecnie jest to na miesiąc przed rozpoczęciem danej sesji egzaminacyjnych (tj. do 31 grudnia lub 31 sierpnia). Aktualna wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne jest publikowana na stronach OKE. Obecnie opłata za 1 egzamin eksternistyczny to 325,33 zł, a egzaminów eksternistycznych jest w sumie 11. Wysokość opłat państwowych ustalana jest na podstawie obowiązujących przepisów i może ulegać zmianie.

Osoby o niskich dochodach (w tym osoby bezrobotne), mogą starać się w OKE o zwolnienie z opłat za egzaminy eksternistyczne, zgodnie z obowiązującą procedurą dotyczącą zwolnienia z opłat za egzaminy eksternistyczne.

Informacje

Liceum w 1 rok to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego, nazywany często liceum eksternistyczne.

 • Nauka odbywa się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, tj. za pośrednictwem Internetu i z wykorzystaniem urządzeń z dostępem do Internetu: komputerów, laptopów, notebooków. Dzięki temu każdy może uczyć się w miejscu dla niego dogodnym, np. w domu, w pracy, w autobusie lub w pociągu, bez konieczności tracenia czasu na dojazd do szkoły. Ten cenny czas można przeznaczyć właśnie na dodatkową naukę.
 • Na platformie edukacyjnej udostępniamy materiał z zakresu liceum ogólnokształcącego, podzielony na poszczególne przedmioty w formie prezentacji, ćwiczeń, filmów i testów sprawdzających. Zamieszczone materiały są tak skonstruowane, aby były przyjazne i dostosowane dla osób w różnym wieku (od 18 aż do 60+). Samodzielna nauka poszczególnych przedmiotów odbywa się pod nadzorem nauczyciela przedmiotu posiadającego doświadczenie w nauczaniu danego przedmiotu na poziomie liceum ogólnokształcącego.
 • Nauka składa się z 2 semestrów i uczestnicy kursu uczą się następujących przedmiotów:

- język polski,
- język angielski lub niemiecki
- geografia,
- historia,
- wiedza o społeczeństwie,
- podstawy przedsiębiorczości.
- matematyka,
- fizyka,
- chemia,
- biologia,
- informatyka

Egzaminy.

 • Po przerobieniu materiału z określonych przedmiotów przystępujemy, w dwóch sesjach do zewnętrznego, pisemnego egzaminu eksternistycznego. Na egzamin stawiamy się osobiście w wybranej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Egzaminy eksternistyczne organizowane są przez Okręgową komisję Egzaminacyjną i odbywają się 2 razy w roku:
  - w sesji jesiennej w pierwsze 3 weekendy października
  - w sesji zimowej w pierwsze 3 weekendy lutego
 • Czas trwania egzaminu z danych przedmiotów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wynosi od 120 do 150 minut. Maksymalnie dany przedmiot można zaliczyć na 50 (lub 40) punktów – co jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny celującej, a minimalna ilość punktów, która pozwala zdać na egzaminie dany przedmiot to tylko 15 (lub 12) punktów (ocena dopuszczająca).
 • Po pozytywnym zdaniu egzaminów, na min. 30% z każdego przedmiotu, osoba zdająca otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wydane przez komisję okręgową. Posiadając świadectwo ukończenia liceum możemy przystąpić do egzaminu maturalnego w najbliższym możliwym terminie (maj każdego roku), po uprzednim zgłoszeniu chęci w wybranej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Maksymalny czas na zaliczenie wszystkich 11 egzaminów eksternistycznych określa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Więcej szczegółowych informacji

Zapisz się już dziś.

Liceum przez Internet

Zrób Liceum przez Internet.

To jest możliwe ucząc się w domu, nawet w 1 rok.

Kursy: Liceum w 1 rok, Liceum w 2 lata i Liceum eksternistycznie umożliwiają przygotowanie do egzaminów eksternistycznych i ukończenie liceum ogólnokształcącego bez konieczności uczęszczania do szkoły i uzyskiwania wymaganej frekwencji.

Ucząc się z nami, przygotowujesz się przez Internet do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego i do egzaminów maturalnych (dodatkowa opcja). Egzaminy eksternistyczne odbywają się w miejscu wyznaczonym przez komisję egzaminacyjną wybraną przez kursanta. Komisje maja siedziby w miastach: Warszawa, Jaworzno, Gdańsk, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław, Łomża i wyznaczają miejsca zdawania również w innych miastach dla województw objętych swoim obszarem działania np. w: Szczecinie, Gorzowie, Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie i Kielcach. Na egzaminy stawiamy się osobiście.

Możesz chodzić do tradycyjnego liceum przez 4 lata, albo uczyć się z nami i zdobyć wykształcenie średnie w znacznie krótszym okresie ( np. w 1 rok, w 2 lata lub krócej) ucząc się w domu przez Internet. Nauka na kursach wspomagających przygotowanie do egzaminów eksternistycznych nie jest nauką w formie szkolnej (nie uzyskuje się statusu ucznia/słuchacza), dlatego nie jest wymagana określona frekwencja uczestnictwa w zajęciach, tak jak w szkołach dla dorosłych.

Wybór należy do Ciebie.

Jakie warunki należy spełnić, aby rozpocząć naukę?

Aby rozpocząć naukę należy:

1. mieć ukończone 18 lat,

2. posiadać polskie świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum*

3. zapisać się na kurs: Liceum w 1 rok lub Liceum w 2 lata lub Liceum eksternistycznie, wypełniając elektroniczny formularz zapisu na wybrany kurs: https://dyplomus.pl/zapisy

4. wysłać do wybranej OKE (w wyznaczonym terminie) wymagane dokumenty w formie papierowej (Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych, Deklarację i oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub 8 letniej szkoły podstawowej) oraz wnieść opłaty egzaminacyjne do OKE.

* W dniu zapisu, a potem rozpoczęcia nauki nie jest wymagane przesłanie świadectwa. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej będzie wymagane w późniejszym terminie.

Jeżeli jesteś osobą, która:

 • nie ma czasu lub możliwości nauki w liceum zaocznym lub wieczorowym,
 • jest nastawiona na szybki sukces zawodowy i potrzebuje szybko uzupełnić wykształcenie,
 • mieszka za granicą lub często podróżuje,
 • opiekuje się dziećmi,
 • ze względów zdrowotnych nie może uczęszczać do szkoły,
 • nie wyobraża sobie powrotu do „szkolnej ławy” na zasadach szkoły jaką pamięta sprzed lat,

to taka forma nauki jest właśnie dla Ciebie! Zapisz się.

Na czym polega nauka w kursach Liceum przez Internet?

 • Nauka odbywa się na platformie e-learningowej przez Internet z wykorzystaniem urządzeń z dostępem do Internetu, np. komputer PC, laptop, notebook.
 • Platforma edukacyjna funkcjonuje całą dobę (przez 7 dni w tygodniu), można więc dostosować naukę do posiadanego wolnego czasu.
 • Nauka skupia się wokół najważniejszych zagadnień przygotowywanych przez nauczycieli z następujących przedmiotów:
 1. język polski,
 2. język obcy (angielski lub niemiecki lub rosyjski)
 3. geografia,
 4. historia,
 5. wiedza o społeczeństwie,
 6. podstawy przedsiębiorczości.
 7. matematyka,
 8. fizyka,
 9. chemia,
 10. biologia,
 11. informatyka
 • Materiały edukacyjne udostępniane są na platformie edukacyjnej w formie modułów lekcyjnych, które zawierają: teorię (w postaci np. przyjaznych prezentacji, plików, filmów), ćwiczenia interaktywne i testy sprawdzające.
 • Odbywają się grupowe konsultacje on-line z nauczycielami (dla chętnych) we wskazanych terminach), w godzinach popołudniowych. Konsultacje odbywają się w formie webinarium lub czat.
 • Po przerobieniu materiału kursanci przystępują do egzaminów eksternistycznych organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, które odbywają się pisemnie. W ciągu roku dostępne są dwie sesje egzaminów eksternistycznych: w lutym i październiku.
 • Egzaminy eksternistyczne odbywają się w miejscu wyznaczonym przez komisję egzaminacyjną wybraną przez kursanta (komisje maja siedziby w następujących miastach: Warszawa, Jaworzno, Gdańsk, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław, Łomża). Na egzaminy kursanci stawiają się osobiście.
 • Aby zaliczyć egzamin wystarczy uzyskać min 30% punktów.
 • W razie niezdania egzaminu można go poprawić w kolejnej lub kolejnych sesjach. W razie potrzeby można również przedłużać naukę na platformie edukacyjnej, wg aktualnej oferty dostępnej na naszej stronie.
 • Po zaliczeniu wszystkich 11 przedmiotów (egzaminów) otrzymuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wystawione przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, potwierdzające uzyskanie wykształcenia średniego.
 • Osoby zainteresowane podejściem do matury mogą przygotowywać się w dodatkowym kursie maturalnym (Matura ekspres), który zawiera dodatkowe treści wymagane na egzaminie maturalnym.

Poniżej poglądowy widok wzoru świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, jaki otrzymasz po zaliczeniu 11 przedmiotów na egzaminach eksternistycznych. Świadectwo wystawia Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

świadectwo

Liceum w 1 rok

Kurs Liceum w 1 rok, to kurs wspomagający przygotowanie do państwowych egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego.

Kurs odbywa się przez Internet, w systemie pozaszkolnym i jest przeznaczony dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego.

Kurs Liceum w 1 rok polecany jest dla osób, które chcą się uczyć według określonego harmonogramu, który równocześnie wspomaga systematyczną naukę (kilka modułów lekcyjnych tygodniowo). Kurs podzielony jest na 2 semestry nauki. W każdym semestrze uczymy się innych przedmiotów. W trakcie nauki w kursie można rozłożyć zdawanie 11 egzaminów na  2 sesje egzaminacyjne. Konsultacje grupowe on-line (dla chętnych) odbywać się będą w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych (wg harmonogramu 1-3 razy w tygodniu).

Platforma edukacyjna funkcjonuje całą dobę (przez 7 dni w tygodniu), można więc dostosować naukę do posiadanego wolnego czasu. Nauka skupia się wokół najważniejszych zagadnień przygotowywanych przez nauczycieli. Materiały edukacyjne udostępniane są na platformie edukacyjnej w formie modułów lekcyjnych, które zawierają teorię, ćwiczenia, testy. Odbywają się również konsultacje on-line dla chętnych (we wskazanych terminach).

Kurs Liceum w 1 rok polecany jest dla osób, które chcą się uczyć według określonego harmonogramu, który równocześnie wspomaga systematyczną naukę (kilka modułów lekcyjnych tygodniowo). Kurs podzielony jest na 2 semestry nauki. Konsultacje grupowe on-line (dla chętnych) odbywać się będą w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych (wg harmonogramu 1-3 razy w tygodniu).

Aby podejść do egzaminów eksternistycznych, należy złożyć we wskazanych terminach wymagane dokumenty do OKE i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne wg stawek egzaminacyjnych obowiązujących na daną sesję egzaminacyjną. Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych  uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i jest potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego.

Zapisz się na kurs Liceum w 1 rok

Liceum w 2 lata

Kurs Liceum w 2 lata, to kurs wspomagający przygotowanie do państwowych egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego.

Kurs odbywa się przez Internet, w systemie pozaszkolnym i jest polecany dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego.

Kurs Liceum w 2 lata polecany jest dla osób, które chcą się uczyć w dłuższym okresie, według określonego harmonogramu, który równocześnie wspomaga systematyczną naukę (tylko kilka modułów lekcyjnych tygodniowo). Kurs trwa dłużej od kursu Liceum w 1 rok i podzielony jest na 4 semestry nauki. Konsultacje grupowe on-line (dla chętnych) odbywać się będą w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych (wg harmonogramu 1-3 razy w tygodniu). Kurs polecany jest dla osób, które wiele lat temu uczyły się w poprzedniej szkole, mają mniej czasu na cotygodniową naukę lub chciałyby rozłożyć zdawanie 11 egzaminów na dłuższy okres, tj. 4 sesje egzaminacyjne.

Platforma edukacyjna funkcjonuje całą dobę (przez 7 dni w tygodniu), można więc dostosować naukę do posiadanego wolnego czasu. Nauka skupia się wokół najważniejszych zagadnień przygotowywanych przez nauczycieli. Materiały edukacyjne udostępniane są na platformie edukacyjnej w formie modułów lekcyjnych, które zawierają teorię, ćwiczenia, testy. Odbywają się również konsultacje on-line dla chętnych (we wskazanych terminach).

Aby podejść do egzaminów eksternistycznych, należy złożyć we wskazanych terminach wymagane dokumenty do OKE i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne wg stawek egzaminacyjnych obowiązujących na daną sesję egzaminacyjną. Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i jest potwierdzeniem uzyskania wykształcenia.

Po zaliczeniu wszystkich 11 egzaminów, osoby zainteresowane podejściem do matury mogą przygotowywać się w dodatkowym kursie maturalnym (Matura ekspres), który zawiera dodatkowe treści wymagane na egzaminie maturalnym.

Zapisz się na kurs Liceum w 2 lata.

Liceum eksternistycznie - indywidualny tok nauki

Kurs Liceum eksternistycznie (indywidualny tok nauki) skierowany jest do osób, które chcą uzyskać świadectwo szybciej niż w ciągu 1 roku (nawet w 6 m-cy).

 • Naukę można rozpocząć w dowolnym momencie w ciągu roku, gdyż tworzonych jest kilka edycji kursu .
 • Kursanci uczą się na platformie e-learningowej według samodzielnie ustalonego harmonogramu nauki.
 • Kurs polecany jest dla osób, które samodzielnie i we własnym tempie (szybciej lub wolniej) chcą opanowywać przygotowany materiał. Polecany również dla osób, które ze względu na charakter wykonywanej pracy nie mogą uczyć się w systemie tygodniowym. Nie ma podziału na semestry, moduły lekcyjne będą widoczne na platformie edukacyjnej ze wszystkich przedmiotów. Konsultacje grupowe on-line z nauczycielami (dla chętnych) odbywać się będą w godzinach popołudniowych, raz w miesiącu z każdego przedmiotu. Konsultacje nie odbywają się w wakacje.
 • Platforma edukacyjna funkcjonuje całą dobę (przez 7 dni w tygodniu), można więc dostosować naukę do posiadanego wolnego czasu. Nauka skupia się wokół najważniejszych zagadnień przygotowywanych przez nauczycieli. Materiały edukacyjne udostępniane są na platformie edukacyjnej w formie modułów lekcyjnych, które zawierają teorię, ćwiczenia, testy.
 • Kursanci przystępują osobiście do pisemnych egzaminów eksternistycznych organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z wybranych przez siebie przedmiotów.  W trakcie trwania nauki w kursie kursanci mogą przystąpić do wszystkich 11 egzaminów w najbliższej jednej sesji egzaminacyjnej lub rozłożyć na dwie sesje w lutym i październiku.
 • Aby podejść do egzaminów eksternistycznych, należy złożyć we wskazanych terminach wymagane dokumenty do OKE i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne wg stawek egzaminacyjnych obowiązujących na daną sesję egzaminacyjną.
 • Po zaliczeniu 11 egzaminów eksternistycznych  uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i jest potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego.

Liceum eksternistycznie - dowiedz się więcej...

Czym się różni kurs Liceum w 1 rok od kursu Liceum Eksternistycznie? Przeczytaj nasz blog

Liceum przez Internet - zapisy i opłaty

Liceum eksternistycznie

Kurs Liceum eksternistycznie (indywidualny tok nauki) dedykowany dla osób, które chcą uzyskać bardzo szybko wykształcenie średnie i uczęszczały wcześniej do szkoły średniej. Nauka odbywa się według indywidualnego harmonogramu nauki wg 4 letniej podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego. Nauka w kursie nie jest nauką w formie szkolnej. Osoba ucząca się otrzymuje status kursanta, nie otrzymuje statusu ucznia/słuchacza.

 • Kształcenie odbywa się przez Internet, w systemie pozaszkolnym, z wykorzystaniem dostępnych urządzeń: komputerów, laptopów.
 • Uczestnicy kursu otrzymują od razu cały materiał w formie przyjaznych prezentacji, tekstów, filmów i quizów.
 • Nauka odbywa się na platformie e-learningowej w formie samokształcenia według własnego harmonogramu nauki.
 • Uczestnicy kursu mogą korzystać z grupowych konsultacji "online czat" z nauczycielami, które są wsparciem w przerabianym materiale
 • Kursanci przystępują do egzaminów eksternistycznych organizowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne z 11 przedmiotów: język polski, język obcy, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka.
 • Egzaminy eksternistyczne odbywają się w miejscach wskazanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, które znajdują się w następujących miastach: (Gdańsk, Warszawa, Łomża, Poznań, Łódź, Jaworzno, Kraków, Wrocław).
 • Dla osób chcących przystąpić do matury w 2024 roku, przeznaczony jest pakiet kursów Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2024.

Aby uzyskać świadectwo ukończenia liceum musisz przejść poniższe etapy (1-4):

Liceum eksternistycznie Dyplomus

Dla osób chcących w kolejnym etapie przygotowywać się do podejścia do matury, dostępny jest pakiet kursów Liceum eksternistycznie + Matura ekspres. Kurs Matura ekspres jest opcją dodatkowego wsparcia w przygotowaniu do matury z przedmiotów obowiązkowych (j. polski, matematyka, język obcy: j. angielski lub j. niemiecki lub j. rosyjski) na poziomie podstawowym. Kurs zawiera dodatkowo możliwość udziału w  konsultacjach grupowych online, na platformie e-learningowej z nauczycielami.

Jeżeli jesteś osobą, która:

 • uczęszczała wcześniej do szkoły średniej,
 • posiada bardzo dobrą organizację własnego czasu,
 • jest w stanie bardzo szybko opanować cały niezbędny materiał,
 • jest nastawiona na szybki sukces,

to ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Zrób Liceum eksternistycznie.

Zapisz się już dziś

Liceum w 1 rok

Kurs Liceum w 1 rok (liceum eksternistyczne), skierowany jest do osób, które chcą uzyskać wykształcenie średnie i dysponują czasem minimum 1 roku na przygotowanie do egzaminów eksternistycznych.

 • Nauka odbywa się przez Internet, w systemie pozaszkolnym z wykorzystaniem urządzeń z dostępem do Internetu, np. komputer PC, laptop, notebook.
 • Uczestnicy kursu otrzymują określoną partię materiału w formie przyjaznych prezentacji, podręczników online, ćwiczeń, filmów, testów i quizów.
 • Uczestnicy kursu mogą korzystać z grupowych konsultacji on-line z nauczycielami, które są wsparciem w przerabianym materiale.
 • Nauka podzielona jest na 2 semestry zaczynające się we wrześniu lub lutym albo w czerwcu (edycja wakacyjna).
 • Po pierwszym semestrze kursanci przystępują do egzaminu eksternistycznego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z określonych 5 lub 6 przedmiotów.
 • Po drugim semestrze kursanci przystępują do egzaminu eksternistycznego organizowanego przez OKE z pozostałych przedmiotów.
 • Egzamin eksternistyczny odbywa się w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wybranej przez kursanta.
 • Po zaliczeniu wszystkich 11 przedmiotów można podejść do egzaminu maturalnego w wybranej OKE. Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy.

Aby uzyskać świadectwo ukończenia liceum musisz przejść poniższe etapy (1-6):

Liceum w 1 rok schemat

Dla osób chcących w kolejnym etapie przygotowywać się do podejścia do matury, dostępny jest pakiet kursów Liceum w 1 rok + Matura ekspres. Kurs Matura ekspres jest opcją dodatkowego wsparcia w przygotowaniu do matury z przedmiotów obowiązkowych (j. polski, matematyka, język obcy: j. angielski lub j. niemiecki lub j. rosyjski) na poziomie podstawowym. Kurs zawiera dodatkowo możliwość udziału w 30 konsultacjach grupowych online, na platformie e-learningowej z nauczycielami.”.

Jeśli jesteś osobą, która, np.:

 • nie ma czasu lub możliwości nauki w liceum stacjonarnym: zaocznym czy wieczorowym,
 • jest nastawiona na szybki sukces zawodowy i potrzebuje szybko uzupełnić wykształcenie,
 • mieszka za granicą lub często podróżuje,
 • opiekuje się dziećmi,
 • przebywa w odosobnieniu,
 • ze względów zdrowotnych nie może uczęszczać do szkoły,
 • nie wyobraża sobie powrotu do „szkolnej ławy” na zasadach szkoły jaką pamięta sprzed lat,

to ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Zrób Liceum eksternistyczne - Liceum w 1 rok.

Zapisz się już dziś.

Liceum przez Internet

Ty też możesz ukończyć Liceum online, godząc naukę ze swoimi obowiązkami, np.:

 • pracując intensywnie w kraju lub za granicą,
 • wychowując dzieci,
 • przebywając w odosobnieniu,
 • czy po prostu nudząc się w domu.

Jeżeli, masz minimum 18 lat i posiadasz świadectwo ukończenia:

 • ośmioletniej szkoły podstawowej lub
 • gimnazjum

to znaczy, że spełniasz wymogi aby przystąpić do egzaminów eksternistycznych, które odbywają się pisemnie  w OKE i możesz ukończyć liceum przez Internet (Liceum w 1 rok, Liceum eksternistycznie).

Możesz chodzić do tradycyjnego liceum dla dorosłych przez 3 lata, albo uczyć się z nami i zdobyć wykształcenie średnie w 1 rok ucząc się w domu przez Internet. Nauka na kursach przygotowujących do egzaminów eksternistycznych nie jest nauką w formie szkolnej (nie uzyskuje się statusu ucznia/słuchacza), dlatego nie jest wymagana określona frekwencja uczestnictwa na zajęciach, tak jak w szkołach dla dorosłych.

Wybór należy do Ciebie.

Na naukę nigdy nie jest za późno. Dokształcanie się, jest oznaką dbałości o własną przyszłość, odbierane przez otoczenie jako wyższy poziom twórczego zaangażowania we własne samodoskonalenie i poprawę jakości życia swojego i rodziny.

Jeżeli uważasz, że chcesz zrealizować niedokończone plany edukacyjne.

i wybierz Liceum w 1 rok lub Liceum eksternistycznie