Liceum w 1 rok czy Liceum eksternistycznie?

Który kurs mam wybrać? Liceum w 1 rok czy Liceum w 2 lata czy Liceum eksternistycznie?

Powyższe pytanie  zadaje sobie wielu z Was przed rozpoczęciem nauki przez Internet. Poniżej przybliżamy specyfikę kursów (Liceum w 1 rok, Liceum w 2 lata i Liceum eksternistycznie) oraz postaramy się pomóc w wyborze odpowiedniego kursu dla każdego.

Jeśli nie ukończyłeś szkoły średniej (np. liceum, technikum, szkoły branżowej 2 stopnia), posiadasz świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum lub szkoły zawodowej lub świadectwa z przerwanej szkoły średniej i chciałbyś uzyskać świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego potwierdzające wykształcenie średnie, to możesz zapisać się na wybraną opcję kursu wspomagającego przygotowanie do egzaminów eksternistycznych: Liceum w 1 rok lub Liceum w 2 lata lub Liceum eksternistycznie

Jeśli chciałbyś  w kolejnym etapie uzyskać świadectwo dojrzałości (maturalne), to możesz od razu zapisać się na wybrany pakiet kursów np. Liceum w 1 rok + Matura ekspres... lub Liceum eksternistycznie + Matura ekspres... Kurs Matura ekspres jest opcją dodatkowego wsparcia w przygotowaniu do matury i obejmuje 3 przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym (j.polski, j.obcy: j.angielski lub j. niemiecki lub j. rosyjski,  matematykę).

Liceum w 1 rok to kurs, który jest podzielony na 2 semestry. Aktualna oferta z okresem trwania nauki i możliwością zapisu elektronicznego dostępna jest w zakładce Zapisy https://dyplomus.pl/zapisy. Nauka na platformie e-learningowej i przyswajanie nowego materiału odbywa się w trybie tygodniowym, według ustalonego harmonogramu nauki. Co tydzień jest udostępniana nowa partia materiału (około 5-7 modułów lekcyjnych), którą najlepiej opanować w ciągu danego tygodnia. W każdym module lekcyjnym zawarta jest: teoria, ćwiczenia, testy. Komunikacja z nauczycielem prowadzącym odbywa się poprzez zajęcia konsultacyjne prowadzone co tydzień, w formie webinarium, w określone w harmonogramie dni. Orientacyjne godziny zajęć konsultacyjnych: 16-20.

W trakcie trwania nauki dostępne są 2 sesje egzaminów eksternistycznych: w lutym (5 egzaminów) i w  październiku (6 egzaminów).

Kurs Liceum w 1 rok polecany jest dla osób, które chcą się uczyć w ciągu około 1 roku, według ściśle określonego harmonogramu, który równocześnie wspomaga systematyczną naukę. Polecany dla osób, które po kilku latach przerwy chcą powrócić do nauki . Kurs polecany dla osób, które ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, lub szkołę zawodową. Polecany jest także dla osób, które kilka lat temu przerwały naukę w liceum lub technikum.

Liceum w 2 lata  to kurs podzielony na 4 semestry. Aktualna oferta z okresem trwania nauki i możliwością zapisu elektronicznego dostępna jest w zakładce Zapisy https://dyplomus.pl/zapisy. Nauka na platformie e-learningowej i przyswajanie nowego materiału odbywa się w trybie tygodniowym, według ustalonego harmonogramu nauki. Co tydzień jest udostępniana nowa partia materiału (około 3-4 modułów lekcyjnych), którą najlepiej opanować w ciągu danego tygodnia. W każdym module lekcyjnym zawarta jest: teoria, ćwiczenia, testy. Komunikacja z nauczycielem prowadzącym odbywa się poprzez zajęcia konsultacyjne prowadzone co tydzień, w formie webinarium, w określone w harmonogramie dni. Orientacyjne godziny zajęć konsultacyjnych: 16-20.

W trakcie trwania nauki dostępne będą 4 sesje egzaminów eksternistycznych, w lutym (3 egzaminy), w październiku ( 3 egzaminy), w kolejnym lutym (2 egzaminy), w kolejnym październiku (3 egzaminy).

Kurs Liceum w 2 lata   polecany jest dla osób, które chcą się uczyć w okresie ok. 2 lat, według określonego harmonogramu, który równocześnie wspomaga systematyczną naukę . Kurs polecany jest dla osób, które wielu latach przerwy chcą powrócić do nauki. Kurs polecany dla osób, które ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, lub szkołę zawodową. Polecany jest także dla osób, które wiele lat temu przerwały naukę w liceum lub technikum.

Liceum eksternistycznie (indywidualnie) to kurs, który nie ma podziału na semestry. Jest to kurs indywidualny, podczas którego kursant samodzielnie decyduje w jakiej kolejności  przerabiać będzie materiał udostępniony na platformie edukacyjnej. Cały materiał do opanowania udostępniony jest od razu po rozpoczęciu kursu Liceum eksternistycznie. W każdym module lekcyjnym zawarta jest: teoria, ćwiczenia i testy pozwalające sprawdzić poziom opanowanej wiedzy. Komunikacja z nauczycielem prowadzącym odbywa się poprzez zajęcia konsultacyjne prowadzone w ok. 2-3 dni w miesiącu (w formie, czat). Orientacyjne godziny zajęć konsultacyjnych: 16-20. Aktualna oferta z okresem trwania nauki i możliwością zapisu elektronicznego dostępna jest w zakładce Zapisy https://dyplomus.pl/zapisy

W trakcie trwania nauki dostępne są 2 sesje egzaminacyjne (luty i październik). Można podzielić zdawanie wszystkich egzaminów na 2 sesje lub podjąć decyzję o podejściu do wszystkich egzaminów w 1 sesji.

Kurs Liceum eksternistycznie polecany jest dla osób, które chcą samodzielnie i we własnym tempie (szybciej lub wolniej) opanować materiał niezbędny do podejścia do egzaminów eksternistycznych. Polecamy dla osób, które uczęszczały wcześniej do liceum, czy technikum (przerwały naukę po 2-3 klasie) i osób, które ze względu na charakter wykonywanej pracy, nie mogą uczyć się w systemie tygodniowym.

Uwaga! W czasowej ofercie może być dostępny pakiet kursów Liceum eksternistycznie + Matura ekspres..., w którym dostępna jest tylko 1 sesja egzaminów eksternistycznych (w lutym), wówczas wszystkie egzaminy eksternistyczne zdaje się w 1 sesji egzaminacyjnej.

Czy już wybrałeś? Liceum w 1 rok, Liceum w 2 lata, a może Liceum eksternistycznie?

Mamy nadzieję, że podjęcie decyzji będzie teraz łatwiejsze.

Jeżeli nadal zastanawiasz się który kurs wybrać, to prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Ośrodka Kształcenia Dyplomus pod numerem +48 881 009 560, postaramy się pomóc w podjęciu decyzji.

Zapraszamy do zapisu https://dyplomus.pl/zapisy

Zapisy na kursy Liceum przez Internet.

Komentarze

Witam, jak wygląda przystąpienie do matury? Czy wszystkie egzaminy są online? Czym rożni się liceum eksternistyczne od zwykłego? Prosze o odpowiedz z góry bardzo dziękuje

Nauka na platformie e-learningowej odbywa się online i jest przygotowaniem do egzaminów eksternistycznych, które odbywają się pisemnie w okręgowej komisji egzaminacyjnej. Ukończenie liceum w trybie eksternistycznym różni się od ukończenia liceum w trybie stacjonarnym kilkoma elementami: 1. Do ukończenia liceum w trybie eksternistycznym wystarczy tylko zaliczenie jednego egzaminu pisemnego z każdego przedmiotu (łącznie 11) przed okręgową komisją egzaminacyjną. 2. Nie musimy uczęszczać do szkoły, zaliczać sprawdzianów i uzyskać minimalną frekwencje na zajęciach. 3. Nie zaliczamy żadnych egzaminów ustnie. Wszystkie są pisemne, co powoduje minimalizację stresu. Po zaliczeniu wszystkich 11 przedmiotów uzyskujemy wykształcenie średnie i możemy przystąpić do matury. Przystąpienie do matury odbywa się już na takich samach zasadach jak w szkole stacjonarnej.

Witam, czy materiał, który przerabiany jest w normalnym liceum przez trzy lata, jest jakoś skrócony i wyodrębnione są tylko najważniejsze tematy np. z biologi, z której piszemy potem test, czy wszystko tak jak ma młodzież w podręcznikach w liceum? Pozdrawiam.

Zakres materiału wymaganego do egzaminów eksternistycznych jest określony w Informatorach CKE. Zawiera on mniej treści niż w podstawie programowej dla szkół licealnych, gdyż m.in. nie obowiązują rozszerzenia i przedmioty uzupełniające.

A co z egzaminami? ile kosztuje kazdy egzamin? w koncu jest ich 11

Wysokość opłat ze egzaminy jest określana przez CKE i jest stała w całej Polsce. W roku 2018 jeden egzamin kosztował 182,44 zł. Opłaty za egzaminy wnosi się bezpośrednio na konto wybranej OKE. Aktualizacja: koszt egzaminu w OKE w 2019r to 209,94 zł

Jaka jest forma pisemna egzaminu, piszemy odręcznie czy na komputerze lub może jest to test?

Egzaminy w okręgowej komisji egzaminacyjnej zdajemy pisemnie, co oznacza. że wypełniamy otrzymany arkusz egzaminacyjny. W zależności od przedmiotu mogą to być zarówno zadania testowe jak i opisowe. Z informatyki zdajemy egzamin na komputerach.

Czy egzaminy zadawane są w Polsce czy również przez platformę? Rozumiem, że na maturę trzeba się stawić osobiście w wyznaczonej placówce ale czy na egzaminy również?

Egzaminy eksternistyczne zdaje się w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych i odbywają się pisemnie dwa razy w roku (luty i październik). Należy stawić się na nie osobiście. Na maturę (w maju) również stawiamy się osobiście.

Strony

Dodaj komentarz

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu. Wielkość liter nie ma znaczenia.
CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.