Zapisy i opłaty

Kurs czas trwania

cena promocyjna za kurs* do_18.04.2021

Zapisy

Liceum eksternistycznie

kwiecień 2021 - luty 2022

699 zł*

999 zł

Zapisz się

Liceum eksternistycznie

+ Matura ekspres 2022

kwiecień 2020 - maj 2022

950 zł*

1446 zł

Zapisz się

Liceum w 1 rok

cały kurs (dwa semestry)

czerwiec 2021 - luty 2022

749 zł*

1070 zł

Zapisz się

Liceum w 1 rok- 1 sem.

czerwiec 2021 - wrzesień 2021

399 zł*

535 zł

Zapisz się

Liceum w 1 rok

+ Matura ekspres 2022

czerwiec 2021 - maj 2022

999 zł*

1517 zł

Zapisz się

* promocja od 11 do 18 kwietnia 2021 roku. Wszystkie podane kwoty stanowią opłatę wyłącznie za kurs wspomagający przygotowanie do egzaminu eksternistycznego i nie_zawierają opłat za egzaminy pisemne w OKE. Aktualna wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne jest publikowana na stronach OKE i jest stała w całej Polsce (obecnie 222,53 zł x11 egzaminów). Osoby bezrobotne i osoby o niskich dochodach, mogą starać się o zwolnienie z opłat za egzaminy w OKE. Opłata za kurs zawiera wpisowe w wyskości 99zł.

Czym się różni kurs Liceum w 1 rok od kursu Liceum Eksternistycznie? Przeczytaj nasz blog

LICEUM w 1 ROK

Kurs e-learningowy Liceum w 1 rok - trwają zapisy na semestr wakacyjny, który rozpoczynamy od czerwca 2021.

Nauka odbywa się przez Internet w dwóch semstrach:

- pierwszy semestr czerwiec 2021 - wrzesień 2021 (egzaminy eksternistyczne pisemne w OKE- październik 2021) 

- drugi semestr wrzesień 2021- luty 2022 (egzaminy eksternistyczne pisemne w OKE - luty 2022 ).

Egzaminy eksternistyczne (pisemne) odbywają się w październiku 2021 roku i lutym 2022 roku, aby podejśc do egzaminów eksternistycznych należy złożyć wymagane dokumnety do OKE w terminie do 31 lipca 2021 roku i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne do OKE do 31 sierpnia 2021 roku.

Zapisz się na kurs od lutego 2021

Kurs Liceum w 1 rok dowiedz się więcej

Liceum w 1 rok + Matura ekspres 2022

Jest połaczeniem 2 kursów Liceum w 1 rok i Matura ekspres e-learning. Kurs e-learningowy wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego Liceum w 1 rok oraz kurs Matura ekspres, wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j.angielski).

Egzaminy eksternistyczne odbywają się w październiku 2021 roku i lutym 2022 roku, aby podejśc do egzaminów eksternistycznych należy złożyć wymagane dokumnety do OKE w terminie do 31 lipca 2021 roku i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne do OKE do 31 sierpnia 2021 roku. Egzamin maturalny odbędzie się w maju 2022 roku. Kurs maturalny trwa od lutego do kwiernia 2022 roku.

Zapisz się na kurs Liceum w 1 rok + matura ekspres 2022.

LICEUM EKSTERNISTYCZNIE - nawet w 6 m-cy**

Trwają zapisy na kurs e-learningowy Liceum eksternistycznie (indywidualny tok nauki). Najbliższe egzaminy eksternistyczne w październiku 2021 roku i lutym 2022 roku. Egzaminy odbywają się pisemnie w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych (OKE).

Aby przystąpić do egzaminów eksternistycznych w październiku 2021 roku, należy zapisać się na kurs do 28 lipca 2021 roku i złożyć wymagane dokumenty do OKE do 30 lipca 2021 roku (wysyłając listem decyduje data stempla pocztowego) i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne do OKE do 31 sierpnia 2021 roku.

Zapisy na kurs Liceum eksternistycznie, odbywają się przez cały rok szkolny. Możesz rozpocząć naukę w dowolnym terminie w ciągu roku. Kurs trwa do lutego 2022 roku.

Kurs Liceum eksternistycznie dowiedz się więcej

** przy założeniu rozpoczecia kursu na min. 6 m-cy przed egzaminem w OKE i tempie nauki około 7 modulów lekcyjnych tygodniowo

Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2022

Jest połaczeniem 2 kursów Liceum eksternistycznie (2 sesje) i Matura ekspres e-learning (opis poniżej). Kurs e-learningowy Liceum eksternistycznie, wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz kurs Matura ekspres, wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j.angielski/niemiecki). Kurs polecany dla osób, które uczęszczały wcześniej do liceum lub technikum (minimum 2 klasa).

Aby podejść do matury w maju 2022 roku należy zaliczyć wszystkie egzaminy eksternistyczne w dwóch sesjach w lutym i październiku 2021 roku i złożyć deklarcję maturalną do OKE do 31 grudnia 2021 roku. Kurs maturalny trwa do maja 2022 roku.

Zapisz się na kurs Liceum eksternistycznie + Matura 2022

Matura ekspres e-learning

Kurs e-learningowy wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: matematyka, j. polski, j.angielski. Przeznaczony jest dla osób: zdających egzaminy w systemie eksternistycznym lub posiadających wykształcenie średnie. Kurs trwa do maja każdego roku. Pełna oferta kursów maturalnych -sprawdź.

Opłaty za egzaminy eksternistyczne w OKE

Opłaty za wszystkie kursy wspomagające przygotowanie do egzaminów eksternistycznych nie zawierają opłat za państwowe egzaminy eksternistyczne, które wnosi się bezpośrednio na konta wybranych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnych (tj. do 31 grudnia lub 31 sierpnia). Aktualna wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne jest publikowana na stronach OKE i jest stała w całej Polsce (obecnie wynosi 222,53 zł za każdy przedmiot, czyli dla liceum x11 egzaminów). Osoby bezrobotne i osoby o niskich dochodach, mogą starać się o zwolnienie z opłat za egzaminy w OKE zgodnie z obowiązująca procedurą dotyczącą zwolnienia z opłat za egzaminy eksternistyczne. Po zaliczeniu wszystkich 11 egzaminów eksternistycznych świadectwo ukończenia liceum w wystawia Dyrektor OKE.