Zapisy i opłaty

Kurs

cena promocyjna* do_31.03.2020

Zapisy

Liceum w 1 rok

cały kurs (dwa semestry)

749 zł

1490 zł

Zapisz się

Liceum w 1 rok - 1 sem

semestr pierwszy

399 zł

745 zł

Zapisz się - sem. 1

Liceum w 1 rok

+ Matura ekspres 2021

 

999 zł

1937 zł

Zapisz się

Liceum eksternistycznie

699 zł

999 zł

Zapisz się

Liceum eksternistycznie

+ Matura ekspres 2021

949 zł

1446 zł

Zapisz się

* promocja od 24 do 31 marca 2020 roku. Wszystkie podane kwoty stanowią opłatę wyłącznie za kurs wspomagający przygotowanie do egzaminu eksternistycznego i nie_zawierają opłat za egzaminy pisemne w OKE. Aktualna wysokość opłat egzaminacyjnych jest publikowana na stronach OKE i jest stała w całej Polsce (209,94 zł x11 egzaminów). Osoby o niskich dochodach, mogą starać się o zwolnienie z opłat za egzaminy w OKE. Opłata za kurs zawiera wpisowe w wyskości 99zł.

Czym się różni kurs Liceum w 1 rok od kursu Liceum Eksternistycznie? Przeczytaj nasz blog

LICEUM w 1 ROK

Kurs e-learningowy Liceum w 1 rok - trwają zapisy na obecną edycję kursu. Możesz jeszcze dołączyć - ostatnie dni zapisów.

Nauka odbywa się zdalnie w dwóch semstrach:

- pierwszy semestr od 24 lutego 2020 (egzaminy pisemne w OKE- październik 2020) 

- drugi semestr wrzesień 2020 - luty 2021 (egzaminy pisemne w OKE - luty 2021).

Zapisz się na kurs

Kurs Liceum w 1 rok dowiedz się więcej

Liceum w 1 rok + Matura ekspres 2021

Kurs e-learningowy wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j.angielski). Jest połaczeniem 2 kursów Liceum w 1 rok i Matura ekspres e-learning.

Egzaminy eksternistyczne odbywają się w październiku 2020 roku i lutym 2021 roku, aby podejśc do egzaminów eksternistycznych należy złożyć w terminie do 31 lipca 2020 roku dokumnety do OKE. Egzamin maturalny odbędzie się w maju 2021 roku. Kurs maturalny trwa od stycznia do maja 2021 roku.

Zapisz się na kurs Liceum w 1 rok + matura ekspres.

LICEUM EKSTERNISTYCZNIE - nawet w 7 m-cy**

Trwają zapisy na kurs e-learningowy Liceum eksternistycznie (indywidualny tok nauki). Najbliższe egzaminy eksternistyczne w październiku 2020 roku lub lutym 2021 roku. Egzaminy odbywają się pisemnie w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych (OKE).

Aby przystąpić do egzaminów eksternistycznych w lutym 2020 roku, należy zapisać się na kurs do 28 listopada 2019 roku i złożyć dokumenty do OKE do 30 listopada 2019 roku (wysyłając listem decyduje data stempla pocztowego).

Zapisy na kurs Liceum eksternistycznie, odbywają się przez cały rok szkolny. Możesz rozpocząć naukę w dowolnym terminie w ciągu roku. Kurs trwa około jeden rok.

Kurs Liceum eksternistycznie dowiedz się więcej

** przy założeniu rozpoczecia kursu na min. 7 m-cy przed egzaminem w OKE i tempie nauki około 6 modulów lekcyjnych tygodniowo

Liceum eksternistycznie + Matura 2021

Kurs e-learningowy wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j.angielski/niemiecki). Jest połaczeniem 2 kursów Liceum eksternistycznie i Matura ekspres e-learning.

Aby podejść do matury w maju 2021 roku należy zaliczyć wszystkie egzaminy eksternistyczne w październiku 2020 roku i w lutym 2021 roku i złożyć deklarcję maturalną do OKE do 31 grudnia 2020 roku. Kurs maturalny trwa od grudnia 2019 r do maja 2021 roku.

Zapisz się na kurs Liceum eksternistycznie + Matura 2021

Matura ekspres e-learning

Kurs e-learningowy wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: matematyka, j. polski, j.angielski. Przeznaczony jest dla osób: zdających egzaminy w systemie eksternistycznym lub posiadających wykształcenie średnie lub uczniów ostaniej klasy liceum lub technikum. Kurs trwa od października do maja każdego roku. Pełna oferta kursów maturalnych -sprawdź.