Zapisy i opłaty

Liceum w 1 rok (od września 2024)
Kurs cena promocyjna za kurs* czas trwania kursu sesje egzaminów eksternistycznych
Liceum w 1 rok  (od września 2024) 999 zł*

opłata za cały kurs

1998 zł

 

 

od 09.2024 do 09.2025

 

 

02.2025, 10.2025

649 zł (2x649zł)*

opłata semestralna

Liceum w 1 rok  (od września 2024) + Matura 2026 1399 zł*

2497zł

od 09.2024 do 09.2025

+kurs maturalny od 11.2025 do 05.2026

02.2025, 10.2025, matura 05.2026
Liceum eksternistycznie indywidualnie
Kurs cena promocyjna za kurs*

czas trwania kursu

sesje egzaminów eksternistycznych
Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2025

1298 zł*

1446 zł

od 07.2024 do 02.2025  +kurs maturalny od 11.2024 do 05.2025

10.2024, 02.2025, matura 05.2025

Liceum eksternistycznie - 2 sesje (tryb indywidualnej nauki)

699 zł*

999 zł

od 07.2024 do 02.2025 10.2024, 02.2025
Liceum w 2 lata
Kurs cena promocyjna za kurs* czas trwania kursu sesje egzaminów eksternistycznych

 

Liceum w 2 lata

(od września 2024)

1770 zł* - opłata za cały kurs

2360 zł

od 09.2024 do 10.2026

02.2025, 10.2025, 02.2026, 10.2026

990 zł* (2x990zł płatność roczna)

1180 zł

* promocja trwa od 9 do 15 lipca 2024 roku. Wszystkie podane kwoty stanowią opłatę wyłącznie za kurs wspomagający przygotowanie do egzaminu eksternistycznego i NIE_ZAWIERAJĄ opłat za egzaminy pisemne w OKE. Aktualna wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne jest publikowana na stronach OKE i jest stała w całej Polsce (obecnie 325,33 zł x11 egzaminów). Osoby o niskich dochodach, mogą starać się o zwolnienie z opłat za egzaminy w OKE. Opłata za kurs zawiera wpisowe w wysokości 99zł. *najniższa cena w okresie ostatnich 30 dni.

Liceum w 1 rok - (od września 2024)

Trwają zapisy na kurs Liceum w 1 rok, który rozpoczyna się od września 2024 roku. Kurs odbywa się w systemie pozaszkolnym i jest polecany dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego. Kurs odbywa się według obowiązującej podstawy programowej dla 4 letniego liceum ogólnokształcącego.

Nauka odbywa się przez Internet, w systemie pozaszkolnym, w dwóch semestrach:

- pierwszy semestr: 16 września 2024 - luty 2025 (5 egzaminów eksternistycznych pisemnych w OKE w lutym 2025).

- drugi semestr: luty 2025 - październik 2025 (6 egzaminów eksternistycznych pisemnych w OKE w październiku 2025).

Egzaminy eksternistyczne (pisemne) z zakresu liceum ogólnokształcącego odbędą się w lutym i październiku 2025 roku. Aby podejść do egzaminów eksternistycznych, należy złożyć we wskazanych terminach wymagane dokumenty do OKE i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne wg stawek egzaminacyjnych obowiązujących na daną sesję egzaminacyjną. Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych  uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i jest potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego.

Zapisz się na kurs Liceum w 1 rok

Nie wiesz, który kurs wybrać? Przeczytaj nasz blog

Liceum w 1 rok (od września 2024) + Matura ekspres 2026

Liceum w 1 rok + Matura ekspres 2026 jest to pakiet dwóch kursów: Liceum w 1 rok oraz Matura ekspres 2026. Kurs Liceum w 1 rok, jest to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego.

Kurs Matura ekspres 2026, to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: matematyka, j. polski, j. obcy do wyboru (angielski, niemiecki lub rosyjski) wg nowej formuły matur.

Kursy odbywają się w systemie pozaszkolnym i są przeznaczone dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne.

Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych  uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i jest potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego. Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum można podchodzić do egzaminów maturalnych.

Po zaliczeniu egzaminów maturalnych z wymaganych przedmiotów uzyskuje się świadectwo dojrzałości (maturalne), które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Egzaminy eksternistyczne (pisemne) z zakresu liceum ogólnokształcącego odbędą się w lutym i październiku 2025 roku. Aby podejść do egzaminów eksternistycznych, należy złożyć we wskazanych terminach wymagane dokumenty do OKE i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne wg stawek egzaminacyjnych obowiązujących na daną sesję egzaminacyjną. Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych  uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i jest potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego. Aby podejść do matury należy  złożyć do OKE (we wskazanym terminie) deklarację maturalną. Do matury mogą podejść osoby, które  zaliczą wcześniej wszystkie egzaminy eksternistyczne.

Zapisz się na kurs Liceum w 1 rok + Matura 2026

Matura ekspres 2026

Matura ekspres jest to kurs internetowy wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych wg nowej formuły, z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: matematyka, j. polski, język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski). Przeznaczony jest dla osób zdających egzaminy z zakresu liceum ogólnokształcącego w systemie eksternistycznym. Kurs trwa od listopada 2025 do maja 2026 roku.

Jeżeli posiadasz już wykształcenie średnie i chcesz przygotować się do samej matury, to przejdź do oferty kursów maturalnych - Matura po latach - sprawdź.

Czym się różni kurs Liceum w 1 rok od kursu Liceum Eksternistycznie? Przeczytaj nasz blog

LICEUM EKSTERNISTYCZNIE -2 sesje

Kurs Liceum eksternistycznie (2 sesje), to kurs w trybie indywidualnej nauki, wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego wg nowej podstawy programowej (system pozaszkolny). Kurs Liceum eksternistycznie indywidualnie polecany jest dla osób, które samodzielnie i we własnym tempie (szybciej lub wolniej) chcą opanowywać przygotowany materiał. Polecany jest również dla osób, które ze względu na charakter wykonywanej pracy nie mogą uczyć się w systemie tygodniowym. Nie ma podziału na semestry, każdy samodzielnie decyduje, których przedmiotów uczy się do danej sesji egzaminacyjnej. Można podzielić zdawanie 11 egzaminów np. na ww. dwie sesje lub podjąć decyzję o podejściu do wszystkich 11 egzaminów w jednej sesji. Nauka w kursie nie jest nauką w formie szkolnej. Osoba ucząca się otrzymuje status kursanta, nie otrzymuje statusu ucznia/słuchacza.

Kurs trwa do lutego 2025 roku. Naukę można rozpocząć w terminie do ok. 3 dni od formalności związanych z zapisem. Najbliższe egzaminy eksternistyczne odbędą się w w październiku 2024 roku i lutym 2025 roku.

Aby podejść do egzaminów eksternistycznych, należy złożyć we wskazanych terminach wymagane dokumenty do OKE i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne wg stawek egzaminacyjnych obowiązujących na daną sesję egzaminacyjną. Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych  uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i jest potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego.

Zapisy na kurs Liceum eksternistycznie trwają.

 

Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2025

 

Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2025 jest to pakiet dwóch kursów: Liceum eksternistycznie indywidualnie oraz Matura ekspres 2025. Kurs Liceum eksternistycznie indywidualnie, jest kursem wspomagającym przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego wg nowej podstawy programowej (szczegółowy opis powyżej). Kurs Matura ekspres 2025, to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j. angielski) wg nowej formuły matur. Kursy odbywają się w systemie pozaszkolnym i są przeznaczone dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne.

Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych  uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i jest potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego. Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum można podchodzić do egzaminów maturalnych. Po zaliczeniu egzaminów maturalnych z wymaganych przedmiotów uzyskuje się świadectwo dojrzałości (maturalne), które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Aby podejść do matury w maju 2025 roku, należy zaliczyć wszystkie egzaminy eksternistyczne do lutego 2025 roku oraz złożyć deklarację maturalną do OKE we wskazanym przez OKE terminie.

Zapisz się na kurs Liceum eksternistycznie + Matura 2024

Matura ekspres 2025

Matura ekspres jest to kurs internetowy wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: matematyka, j. polski, język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) wg nowej formuły matur. Przeznaczony jest dla osób zdających egzaminy z zakresu liceum ogólnokształcącego w systemie eksternistycznym. Kurs trwa od listopada 2024 do maja 2025 roku.

Jeżeli posiadasz już wykształcenie średnie i chcesz przygotować się do samej matury, to przejdź do oferty kursów maturalnych - Matura po latach - sprawdź.

Nie wiesz, który kurs wybrać? Przeczytaj nasz blog

Liceum w 2 lata

Trwają zapisy na nowy kurs Liceum w 2 lata, który rozpocznie się od września 2024 roku. Kurs odbywa się w systemie pozaszkolnym i jest polecany dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego i chcą je uzyskać zdając egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego. Kurs dotyczy nowej podstawy programowej (4LO), podzielony jest na 4 semestry nauki.

Nauka odbywa się przez Internet, w systemie pozaszkolnym, w czterech semestrach:

- pierwszy semestr: wrzesień 2024 - luty 2025 (2 egzaminy eksternistyczne w OKE – w lutym 2025),

- drugi semestr: luty 2025 - październik 2025 (3 egzaminy eksternistyczne w OKE – w październiku 2025),

- trzeci semestr: wrzesień 2025 - luty 2026 (2 egzaminy eksternistyczne w OKE – w lutym 2026),

- czwarty semestr: luty 2026 - październik 2026 (3 egzaminy eksternistyczne w OKE – w październiku 2026),

Aby podejść do egzaminów eksternistycznych, należy złożyć we wskazanych terminach wymagane dokumenty do OKE i wnieść państwowe opłaty egzaminacyjne wg stawek egzaminacyjnych obowiązujących na daną sesję egzaminacyjną. Po zaliczeniu egzaminów eksternistycznych  uzyskuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, które jest wystawiane na druku państwowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i jest potwierdzeniem uzyskania wykształcenia średniego.

Osoby, które po zakończeniu kursu Liceum w 2 lata będą chciały przygotowywać się do podejścia do matury, będą miały możliwość udziału w późniejszym odrębnym kursie maturalnym. Oferta kursu maturalnego dostępna będzie w 2026 roku.

Zapisz się na kurs Liceum w 2 lata

Opłaty za egzaminy eksternistyczne w OKE

Opłaty za wszystkie kursy wspomagające przygotowanie do egzaminów eksternistycznych nie zawierają opłat za państwowe egzaminy eksternistyczne, które wnosi się bezpośrednio na konta wybranych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, we wskazanych terminach (obecnie jest to na miesiąc przed rozpoczęciem danej sesji egzaminacyjnych (tj. do 31 grudnia lub 31 sierpnia). Aktualna wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne jest publikowana na stronach OKE. Obecnie opłata za 1 egzamin eksternistyczny to 325,33 zł, a egzaminów eksternistycznych jest w sumie 11. Wysokość opłat państwowych ustalana jest na podstawie obowiązujących przepisów i może ulegać zmianie.

Osoby o niskich dochodach (w tym osoby bezrobotne), mogą starać się w OKE o zwolnienie z opłat za egzaminy eksternistyczne, zgodnie z obowiązującą procedurą dotyczącą zwolnienia z opłat za egzaminy eksternistyczne.