Zapisy i opłaty

Kurs

cena promocyjna* do_14.10.2019

cena regularna Zapisy

Liceum w 1 rok

cały kurs (dwa semestry)

749 zł 1490 zł Zapisz się i kup

Liceum w 1 rok - 1 sem

semestr pierwszy

399 zł 745 zł Zapisz się i kup sem. 1
 
999 zł 1937 zł Zapisz się i kup

Liceum eksternistycznie

(cały kurs)

699 zł 999 zł Zapisz się i kup

Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2020

949 zł 1446 zł Zapisz się i kup
Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2021 949 zł 1446 zł Zapisz się i kup

* promocja od 8 do 14 października 2019 roku. Wszystkie podane ceny stanowią opłatę wyłącznie za kurs wspomagający przygotowanie do egzaminu eksternistycznego i nie_zawierają opłat za egzaminy pisemne w OKE. Aktualna wysokość opłat egzaminacyjnych jest publikowana na stronach OKE i jest stała w całej Polsce (209,94 zł x11 egzaminów). Cena kursu zawiera opłatę wpisową w wyskości 99zł.

Czym się różni kurs Liceum w 1 rok od kursu Liceum Eksternistycznie? Przeczytaj nasz blog

 

LICEUM w 1 ROK

Kurs e-learningowy Liceum w 1 rok - zapisy trwają, możesz jeszcze dołączyć.

Nauka odbywa się w dwóch semstrach:

- pierwszy semestr do lutego 2020 (egzaminy pisemne w OKE- luty 2020) 

- drugi semestr luty 2020 - czerwiec 2020 (egzaminy pisemne w OKE - październik 2020).

Zapisz się na kurs

Kurs Liceum w 1 rok dowiedz się więcej

Liceum w 1 rok + Matura ekspres 2021

Kurs e-learningowy wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j.angielski). Jest połaczeniem 2 kursów Liceum w 1 rok i Matura ekspres e-learning.

Egzaminy eksternistyczne odbywają się w lutym i październiku 2020 roku, aby podejśc do egzaminów eksternistycznych należy złożyć w terminie do 30 listopada 2019 roku dokumnety do OKE. Egzamin maturalny odbędzie się w maju 2021 roku. Kurs maturalny trwa od listopada 2020 do maja 2021 roku.

Zapisz się na kurs Liceum w 1 rok (od września) + matura ekspres.

LICEUM EKSTERNISTYCZNIE - nawet w 6 m-cy**

Trwają zapisy na kurs e-learningowy Liceum eksternistycznie (indywidualny tok nauki). Najbliższe egzaminy eksternistyczne w lutym 2020 roku lub w październiku 2020 roku. Egzaminy odbywają się pisemnie.

Aby przystąpić do egzaminów eksternistycznych w lutym 2020 roku, należy złożyć dokumenty do OKE do 30 listopada 2019 roku (wysyłając listem decyduje data stempla pocztowego).

Zapisy na kurs Liceum eksternistycznie, odbywają się przez cały rok szkolny. Możesz rozpocząć naukę w dowolnym terminie w ciągu roku. Kurs trwa około 1 rok.

Kurs Liceum eksternistycznie dowiedz się więcej

** przy założeniu rozpoczecia kursu na min. 6 m-cy przed egzaminem w OKE i tempie nauki około 7 modulów lekcyjnych tygodniowo

Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2020

Kurs e-learningowy wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j.angielski/niemiecki). Jest połaczeniem 2 kursów Liceum eksternistycznie i Matura ekspres e-learning.

Ostatnie dni zapisów na kurs z maturą w 2020 roku. Aby podejść do matury w maju 2020 roku, należy rozpocząć kurs najpóźniej do 30 listopada 2019 roku (egzaminy eksternistyczne w lutym 2020 roku) i złożyć w terminie odpowiednie dokumnety do OKE. Kurs maturalny trwa do maja 2020 roku.

Zapisz się na kurs Liceum eksternistycznie + Matura ekspres 2020.

Liceum eksternistycznie + Matura 2021

Kurs e-learningowy wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j.angielski/niemiecki). Jest połaczeniem 2 kursów Liceum eksternistycznie i Matura ekspres e-learning.

Aby podejść do matury w maju 2021 roku należy zaliczyć wszystkie egzaminy eksternistyczne w lutym i październiku 2020 roku i złożyć deklarcję maturalną do OKE do 31 grudnia 2020 roku. Kurs maturalny trwa od października 2019 r do maja 2021 roku.

Zapisz się na kurs Liceum eksternistycznie + Matura 2021

Matura ekspres e-learning

Kurs e-learningowy wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: matematyka, j. polski, j.angielski. Przeznaczony jest dla osób: zdających egzaminy w systemie eksternistycznym lub posiadających wykształcenie średnie lub uczniów ostaniej klasy liceum lub technikum. Kurs trwa od października do maja każdego roku. Pełna oferta kursów maturalnych -sprawdź.