Najczęściej zadawane pytania FAQ - Liceum w 1 rok

 
Tak, otrzymasz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wydane przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wg. wzoru dla osób kończoących liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Wzór świadectwa obowiązujący od roku szkolnego 2016/2017.

 
Nauka przez Internet daje możliwość nauki w dowolnym czasie i miejscu, bez konieczności fizycznej obecności w szkole. Umożliwia zaplanowanie nauki nawet dla osób bardzo zajętych zawodowo i jest dla nich doskonałą alternatywą.

 
Do korzystania z platformy edukacyjnej potrzebne będą tylko komputer lub laptop z dostępem do internetu, spełniający minimalne wymagania sprzętowe zawarte w Regulaminie, umożliwiającym komunikację ze Strefą Nauki Dyplomus.

 
Egzaminy będziesz zdawać w wybranej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w miejscu wyznaczonym przez OKE, razem z innymi zadeklarowanymi zdającymi.

Wykaz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
http://www.oke.gda.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
http://www.oke.jaworzno.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
http://www.oke.lomza.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
http://www.komisja.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
http://www.oke.poznan.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
http://www.oke.waw.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
http://www.oke.wroc.pl/

Egzaminy mogą się odbyć również w dodatkowych miastach (pod warunkiem zgłoszenia mnimalnej, wymaganej liczby zdających): Lublin, Rzeszów, Kielce, Szczecin, Gorzów, Bydgoszcz.

Szczegółowe informacje dotyczące okresu zdawania egzaminów i możliwości poprawiania egzaminów eksternistycznych określa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna po złożeniu wniosku o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych.

Po zakończeniu okresu kursu, istnieje możliwość zapisania się na kolejny odpłatny kurs w trybie indywidualnym, w całości lub z pojedynczych przedmiotów.


Do matury możesz przystąpić po zdaniu egzaminów ze wszystkich przedmiotów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych tj. z: języka polskiego, języka obcego nowożytnego (język angielski), historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, fizyki i astronomii, chemii, biologii, geografii, podstaw przedsiębiorczości, informatyki. Aby przygotować się do matury wiedzę możesz uzupełnić korzystając z naszych kursów maturalnych .

 

 
Nie, nauka na kursach wspmagających przygotowanie do egzaminów eksternistycznych, nie realizuje obowiązku szkolnego i nauki i nie stanowi też podstawy do zwolnienia z ubezpieczeń wg art.6 ust. 4 Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych. Kursy są prowadzone w formie pozaszkolnej określonej par. 3 pkt 5, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz.1632).