liceum ogólnokształcące przez internet

Opinie

Kurs bardzo pomocny, nie potrzeba poświęcać dużo czasu żeby zdawać za pierwszym razem.

Kamil, 29 lat

Polecam wszystkim, kurs był kompletny i świetnie przygotowany. Po przerobieniu całego materiału udało mi się uzyskać bardzo dobre i dobre wyniki. Kurs okazał się bezcenny. Serdecznie dziękuję :)

Konrad, 20 lat

Poleciłbym każdemu, bo cena nie jest wysoka a nawet dzięki samym ćwiczeniom, bardzo dobrze się przygotowałem i wszystko zdałem za 1 podejściem.

Jak się uczyć przez Internet? - 9 porad dla e-ucznia.

   Rozpoczynając naukę na platformie e-learningowej musisz pamiętać o podstawowych zasadach, ktore pomogą Ci w nauce na kursach przez Internet. Poniżej przedstawiamy 9 porad dla e-ucznia. Zapoznaj się znimi i postaraj się wdrożyć podczas nauki na naszych kursch Liceum w 1 rok, Liceum eksternistycznie, kursach językowych, zawodowych czy przygotowujących do matury.

Informacje Liceum eksternistyczne

Liceum eksternistycznie to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego skierowany do osób, które chcę uczyć się w trybie indywidualnym - liceum eksternistycznie.

 • Uczestnik kursu otrzymuje od razu cały materiał do opanowania i sam decyduje, kiedy i jakich przedmiotów chce się uczyć. Nauka odbywa się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, tj. za pośrednictwem Internetu i z wykorzystaniem dostępnych urządzeń: komputerów, laptopów.
 • Na platformie szkoleniowej przez rok udostępniamy materiał z zakresu liceum ogólnokształcącego, podzielony na poszczególne przedmioty w formie prezentacji, ćwiczeń, filmów i testów sprawdzających. Zamieszczone materiały są tak skonstruowane, aby były przyjazne i dostosowane dla osób w różnym wieku (od 18 aż do 60+). Samodzielna nauka poszczególnych przedmiotów odbywa się pod nadzorem nauczyciela przedmiotu.
 • Kursanci uczą się następujących przedmiotów:
  - język polski,
  - język angielski lub niemiecki,
  - geografia,
  - historia,
  - wiedza o społeczeństwie,
  - podstawy przedsiębiorczości.
  - matematyka,
  - fizyka,
  - chemia,
  - biologia,
  - informatyka

Egzaminy.

 • Po przerobieniu całego zakresu materiału z określonych przedmiotów przystępuje się do zewnętrznego egzaminu eksternistycznego z wyżej wymienionych przedmiotów.
 • Egzaminy eksternistyczne organizowane są przez Okręgową komisję Egzaminacyjną i odbywają się 2 razy w roku:
  - w sesji jesiennej w pierwsze trzy weekendy października
  - w sesji zimowej w pierwsze trzy weekendy lutego
 • Uczestnik kursu zapisuje się na egzaminy eksternistyczne do OKE samodzielnie na dowolny najbliższy termin, dogodny dla niego.
 • Czas trwania egzaminu z danych przedmiotów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wynosi od 120 do 150 minut. Maksymalnie dany przedmiot można zaliczyć na 50 (lub 40) punktów – co jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny celującej, a minimalna ilość punktów, która pozwala zdać na egzaminie dany przedmiot to tylko 15 (lub 12) punktów (ocena dopuszczająca).
 • Po pozytywnym zdaniu egzaminów, na min. 30% z każdego przedmiotu, osoba zdająca otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wydane przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Najczęściej zadawane pytania FAQ

Zapisz się już dziś.

Zapisy i opłaty

Kurs

cena promocyjna* do_17.12.2018

cena regularna Zapisy

Liceum eksternistycznie + Matura ekspres

949 zł 1446 zł Zapisz się i kup

Liceum Eksternistycznie

(cały kurs)

699 zł 999 zł Zapisz się i kup

Liceum w 1 rok + Matura ekspres

999 zł

1937 zł Zapisz się i kup

Liceum w 1 rok

cały kurs (dwa semestry)

749 zł

1490 zł Zapisz się i kup.

Liceum w 1 rok

semestr pierwszy (z dwóch)

399 zł

745 zł Zapisz się i kup sem. 1

* promocja od 1 do 17 grudnia 2018 roku. Wszystkie podane ceny stanowią opłatę wyłącznie za kurs wspomagający przygotowanie do egzaminu eksternistycznego i nie_zawierają opłat za egzaminy w OKE. Aktualna wysokość opłat egzaminacyjnych jest publikowana na stronach OKE i jest stała w całej Polsce (182,44 zł x11 egzaminów). Cena kursu zawiera opłatę wpisową w wyskości 100zł.

Czym się różni kurs Liceum w 1 rok od kursu Liceum Eksternistycznie? Przeczytaj nasz blog

LICEUM EKSTERNISTYCZNIE - nawet w 10 m-cy**

Trwają zapisy na kurs e-learningowy Liceum eksternistycznie. Najbliższe egzaminy eksternistyczne w październiku 2019 roku.

Aby przystąpić do egzaminów w październiku 2019 roku, należy złożyć dokumenty do OKE do 31.07.2019 roku (wysyłając listem decyduje data stempla pocztowego).

Zapisy na kurs Liceum eksternistycznie, odbywają się przez cały rok szkolny. Możesz rozpocząć naukę w dowolnym terminie w ciągu roku. Kurs trwa 1 rok.

Kurs Liceum eksternistycznie dowiedz się więcej

** przy założeniu rozpoczecia kursu na min. 10 m-cy przed egzaminem w OKE i tempie nauki około 5 modulów lekcyjnych tygodniowo

Liceum eksternistycznie + Matura ekspres

Kurs e-learningowy wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (matematyka, j. polski, j.angielski). Jest połaczeniem 2 kursów Liceum eksternistycznie i Matura ekspres e-learning.

Aby podejść do matury w maju 2019 roku należy rozpocząć kurs najpóźniej do 30 listopada 2018 roku (egzaminy eksternistyczne luty 2019 roku) i złożyć w terminie stosowne dokumnety do OKE. Kurs trwa 1 rok. Zapisy trwają.

LICEUM w 1 ROK

Kurs e-learningowy Liceum w 1 rok - semestr od lutego 2019 roku. Zapisy już trwają.

Nauka odbywa się w dwóch semstrach:

- pierwszy semestr luty 2019 - czerwiec 2019 (egzaminy w OKE- październik 2019) 

- drugi semestr wrzesień 2019 - styczeń 2020 (egzaminy w OKE luty 2020). Zapisz się.

Kurs Liceum w 1 rok dowiedz się więcej

Matura ekspres e-learning

Kurs e-learningowy wspomagający przygotowanie do egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: matematyka, j. polski, j.angielski. Przeznaczony jest dla osób: zdających egzaminy w systemie eksternistyczniym lub posiadających wykształcenie średnie lub uczniów ostaniej klasy liceum lub technikum. Kurs trwa od października do maja każdego roku. Pełna oferta kursów maturalnych -sprawdź.

 

Możesz zakupić kurs również na raty korzystając z sytemu ratalnego oferowanego przez Alior Bank poprzez system transakcyjny tpay.com. Raty już od 77 zł/m-c***.

 

*** Oferta pożyczkowa Alior Bank obliczona przez kalkulator przy założeniu pożyczki 16% bez ubezpieczenia w wyskości 850 zł na okres 12 m-cy. Uwaga! Wyliczenia rat dokonane przez kalkulator mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Informacje

Liceum w 1 rok to kurs wspomagający przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego, nazywany często liceum eksternistyczne.

 • Nauka odbywa się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, tj. za pośrednictwem Internetu i z wykorzystaniem urządzeń z dostępem do Internetu: komputerów, laptopów, notebooków. Dzięki temu każdy może uczyć się w miejscu dla niego dogodnym, np. w domu, w pracy, w autobusie lub w pociągu, bez konieczności tracenia czasu na dojazd do szkoły. Ten cenny czas można przeznaczyć właśnie na dodatkową naukę.
 • Na platformie edukacyjnej udostępniamy materiał z zakresu liceum ogólnokształcącego, podzielony na poszczególne przedmioty w formie prezentacji, ćwiczeń, filmów i testów sprawdzających. Zamieszczone materiały są tak skonstruowane, aby były przyjazne i dostosowane dla osób w różnym wieku (od 18 aż do 60+). Samodzielna nauka poszczególnych przedmiotów odbywa się pod nadzorem nauczyciela przedmiotu posiadającego doświadczenie w nauczaniu danego przedmiotu na poziomie liceum ogólnokształcącego.
 • Nauka składa się z 2 semestrów i uczestnicy kursu uczą się następujących przedmiotów:

- język polski,
- język angielski lub niemiecki
- geografia,
- historia,
- wiedza o społeczeństwie,
- podstawy przedsiębiorczości.
- matematyka,
- fizyka,
- chemia,
- biologia,
- informatyka

Egzaminy.

 • Po przerobieniu materiału z określonych przedmiotów przystępujemy, w dwóch sesjach do zewnętrznego egzaminu eksternistycznego.
 • Egzaminy eksternistyczne organizowane są przez Okręgową komisję Egzaminacyjną i odbywają się 2 razy w roku:
  - w sesji jesiennej w pierwsze 3 weekendy października
  - w sesji zimowej w pierwsze 3 weekendy lutego
 • Czas trwania egzaminu z danych przedmiotów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wynosi od 120 do 150 minut. Maksymalnie dany przedmiot można zaliczyć na 50 (lub 40) punktów – co jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny celującej, a minimalna ilość punktów, która pozwala zdać na egzaminie dany przedmiot to tylko 15 (lub 12) punktów (ocena dopuszczająca).
 • Po pozytywnym zdaniu egzaminów, na min. 30% z każdego przedmiotu, osoba zdająca otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wydane przez komisję okręgową. Posiadając świadectwo ukończenia liceum możemy przystąpić do egzaminu maturalnego w najbliższym możliwym terminie (maj każdego roku), po uprzednim zgłoszeniu chęci w wybranej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Maksymalny czas na zaliczenie wszystkich 11 egzaminów eksternistyczynych to 3 lata.

Więcej szczegółowych informacji

Zapisz się już dziś.

Liceum przez Internet

Zrób Liceum przez Internet

To jest możliwe nie wychodząc z domu, nawet w 1 rok* na kursie " Liceum w 1 rok ".

 • Kurs " Liceum w 1 rok " lub " Liceum eksternistycznie " umożliwia przygotowanie do egzaminów eksternistycznych i ukończenie liceum ogólnokształcącego bez konieczności uczęszczania do szkoły i uzyskiwania wymaganej frekwencji. Nauka na kursach wspomagających przygotowanie do egzaminów eksternistycznych nie jest nauką w formie szkolnej.
 • Ucząc się z nami, przygotowujesz się do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego. Egzaminy odbywają się w formie pisemnej w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych w następujących miastach: Gdańsk, Warszawa, Łódź, Poznań, Łomża, Jaworzno, Kraków, Wrocław oraz w dodatkowych miastach: Szczecinie, Gorzowie, Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie i Kielcach.
 • Nauczyciele i eksperci z Ośrodka Kształcenia DYPLOMUS, przygotowali kursy " Liceum w 1 rok " i " Liceum eksternistycznie ", wykorzystujące nowoczesne metody nauki przez Internet.

* przy założeniu rozpoczęcia nauki 12 m-cy przed terminem egzaminu ogłoszonego przez OKE

Wzór świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, jaki otrzymasz po zaliczeniu 11 przedmiotów na egzaminach eksternistycznych.

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wydaje Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Liceum przez Internet - zapisy i cennik

Liceum eksternistycznie

Oferta Liceum eksternstycznie (indywidualnie) skierowana jest do osób, które chcą uzyskać świadectwo jeszcze szybciej niż w ciągu 1 roku (nawet w 6 m-cy*)

 • Kształcenie odbywa się przez Internet, z wykorzystaniem dostępnych urządzeń: komputerów, laptopów.
 • Uczestnicy kursu otrzymują całą partię materiału w formie przyjaznych prezentacji, tekstów, filmów i quizów.
 • Kurs trwa rok czasu i można go rozpoczynać się w dowolnym momencie wciągu roku.
 • Nauka odbywa się na platformie e-learningowej w formie samokształcenia.
 • Kursanci przystępują do egzaminów eksternistycznych organizowanech przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne z 11 przedmiotów: język polski, język angielski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, technologia informacyjna. Egzaminy odbywają się dwa razy w roku, w lutym i październiku.
 • Egzamin odbywa się w wybranej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (Gdańsk, Warszawa, Łomża, Poznań, Łódź, Joworzno, Kraków, Wrocław).
 • Do egzaminu maturalnego podchodzi się również w wybranej OKE. Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy.

Aby uzyskać świadectwo ukończenia liceum musisz przejść poniższe etapy (1-4):

Liceum eksternistycznie Dyplomus

Jeżeli jesteś osobą, która, np.:

 • potrzebuje uzyskać wykształcenie w bardzo krótkim okresie czasu,
 • posiada bardzo dobrą organizację własnego czasu,
 • jest w stanie bardzo szybko opanować cały niezbędny materiał,
 • jest nastawiona na szybki sukces,

to ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Zrób Liceum eksternstycznie.

Zapisz się już dziś

* przy założeniu rozpoczęcia kursu na minimum 6 miesięcy przed egzaminem w OKE i opanowaniem materiału w tempie około 1 zagadnienia dziennie.

Liceum w 1 rok

Kurs Liceum w 1 rok (liceum eksternistyczne), skierowana jest do osób, które dysponują czasem minimum 1 roku na przygotowanie do egzaminów eksternistycznych.

 • Nauka odbywa się przez Internet, z wykorzystaniem urządzeń z dostępem do Internetu, np. komputer PC, laptop, notebook.
 • Uczestnicy kursu otrzymują określoną partię materiału w formie przyjaznych prezentacji, podręczników online, ćwiczeń, filmów, testów i quizów.
 • Nauka podzielona jest na 2 semestry, zaczynające się we wrześniu lub lutym.
 • Po pierwszym semestrze kursanci przystępują do egzaminu eksternistycznego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z określonych 5 lub 6 przedmiotów.
 • Po drugim semestrze kursanci przystępują do egzaminu eksternistycznego organizowanego przez OKE z pozostałych przedmiotów.
 • Egzamin eksternistyczny odbywa się w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wybranej przez kursanta.
 • Po zaliczeniu wszystkich 11 przedmiotów można podejść do egzaminu maturalnego w wybranej OKE. Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy.

Aby uzyskać świadectwo ukończenia liceum musisz przejść poniższe etapy (1-6):

Liceum w 1 rok schemat

Jeśli jesteś osobą, która, np.:

 • nie ma czasu lub możliwości nauki w liceum stacjonarnym: zaocznym wieczorowym,
 • jest nastawiona na szybki sukces zawodowy i potrzebuje szybko uzupełnić wykształcenie,
 • mieszka za granicą lub często podróżuje,
 • opiekuje się dziećmi,
 • przebywa w odosobnieniu,
 • ze względów zdrowotnych nie może uczęszczać do szkoły,
 • nie wyobraża sobie powrotu do „szkolnej ławy” na zasadach szkoły jaką pamięta sprzed laty,

to ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Zrób Liceum eksternistyczne - Liceum w 1 rok.

Zapisz się już dziś.

Liceum przez Internet

Ty też możesz ukończyć Liceum online, godząc naukę ze swoimi obowiązkami, np.:

 • pracując intensywnie w kraju lub za granicą,
 • wychowując dzieci,
 • przebywając w odosobnieniu,
 • czy po prostu nudząc się w domu.

Jeżeli, ukończyłeś 18 lat i posiadasz świadectwo ukończenia:

 • ośmioletniej szkoły podstawowej lub
 • gimnazjum

to znaczy, że spełniasz wymogi aby przystąpić do egzaminów i możesz ukończyć liceum przez Internet (Liceum w 1 rok, Liceum eksternistycznie).

Możesz chodzić do tradycyjnego liceum dla dorosłych przez 3 lata, albo uczyć się z nami i zdobyć wykształcenie średnie w 1 rok ucząc się w domu przez Internet. Nauka na kursach przygotowujących do egzaminów eksternistycznych nie jest nauką w formie szkolnej, dlatego nie jest wymagana określona frekwencja uczęszczania na zajęcia, tak jak w szkołach dla dorosłych.

Wybór należy do Ciebie.

Na naukę nigdy nie jest za późno. Dokształcanie się, jest oznaką dbałości o własną przyszłość, odbierane przez otoczenie jako wyższy poziom twórczego zaangażowania we własne samodoskonalenie i poprawę jakości życia swojego i rodziny.

Jeżeli uważasz, że powinieneś zrealizować niedokończone plany edukacyjne.

i wybierz Liceum w 1 rok lub Liceum eksternistycznie